Dialogen-inkl-palles-mails

Jeg har fra flere sider hørt, at bestyrelsen omtaler mine mails til dem som meget ubehagelige. Det har aldrig været min intention, så jeg har sat mig ned og læst dem igen. Jeg kan ikke forstå, hvordan de kan læses som sådan, men det afhænger jo nok også af øjnene, der ser. Derfor denne side. Så har du selv muligheden for at vurdere ordlyden.

Palle har givet tilladelse til at jeg også viser hans mails i den korrekte sammenhæng og dem kan du se herunder.

Det hele startede med at jeg hørte utilfredshed fra eleverne på ekstratræningsholdet og kort efter snakkede med Per, som var meget frustreret over nogle ting i foreningen. Jeg tænkte at i stedet for at der opstod en dum fløjkrig, ville jeg tilbyde mig selv som mægler mellem på den ene side bestyrelsen repræsenteret ved formanden og på den anden side Per.

Derfor sendte jeg en mail til Palle, som er  først herunder. Resten af dialogen er listet efterfølgende efter dato og tidspunkt:


Allan Schmidt til Palle
, 28/11/10

Hej Palle,

har du tid til en snak i morgen 19:00? Jeg ved at det er mens temaholdet kører, men jeg er klar på at droppe lektionen, hvis du har tid.

Hilsen
Allan


Allan Schmidt til Palle
, 30/11/10

Hej Palle,

med manglende svar på mail eller fremmøde antager jeg at du ikke havde tid. Vil der være en chance for at vi kan stikke hovederne sammen indenfor nærmeste fremtid?

Hilsen
Allan


Palle Bruun til mig
, 01/12/10

Hej.

Kursisterne plejer at skrive til bestyrelsen eller mig når de har noget på hjerte. Hvad vil du tale med mig om?

VH Palle


Allan Schmidt til Palle
, 01/12/10

Hej Palle,

siden vores snak over mailen er jeg blevet mere opmærksom på hvad der sker i foreningen, hvem der siger hvad og så videre.
Indenfor de sidste par mÃ¥neder er stemningen blandt de elever jeg snakker ofte med, faldet og der er en voksende utilfredshed – selv blandt entusiasterne pÃ¥ ekstratræningsholdet. Det finder jeg meget bekymrende.

Derfor ville jeg gerne have tid med dig, så jeg har mulighed for at give feedback fra dem jeg snakker med.

Hilsen
Allan


Palle Bruun  til mig
, 02/12/10

Hej.

Jeg kommer godt nok ikke så ofte for tiden, men oplever en god stemning! Måske ikke lige i kassen, men vi har fået ny kasserer, så nu skulle det være løst.
Jeg kommer til Swingball fredag og til juleafslutning. Formentlig også på mandag.

Prøv at løfte sløret, så jeg kan overveje inden.

VH Palle


Allan Schmidt til Palle, ilse, anders
, 07/12/10

Kære bestyrelse,

denne mail er baseret på den korrespondance jeg havde med Palle da Dorte, Mie og Kit gik og efterfølgende løbende snakke (specielt efter sommerferien) med Per og flere af eleverne på ekstratræningsholdet, hvoraf mange ofte er at finde på det sociale dansegulv og arrangementer i både Danmark og udland.

Siden generalforsamlingen d. 15. marts i Ã¥r har bestyrelsen mistet 3 lærere, 1 kasserer, 1 menigt bestyrelsesmedlem (elevernes talerør), 1 speedhold og gjort jer uvenner med Per – uden en eneste mail til foreningen med forklaring eller forsikring om at der er styr pÃ¥ det. Det skaber usikkerhed og grobund for rygter blandt eleverne. Det er et problem.

I dag opleves bestyrelsen som usynlig, svækket og uden en klar holdning til foreningens fremtid. Det er et problem.

I har fået Jesper og Merethe på banen. De er dygtige, engagerede og formår at lære fra sig. Det er godt. De kan desværre bare ikke bære hele foreningen på deres skuldre alene.

Et par af ekstratræningeleverne er rykket over til Hepcats og flere overvejer om de skal skifte fordi der virker til at være mere struktur, styr på tingene og umiddelbar mulighed for videreudvikling på et højere niveau. Det er et problem.

Den fornemste opgave – udover økonomi og administration – for en bestyrelse i en forening som SwingShoes bør være at give ildsjælene og eksperterne bedst mulige vilkÃ¥r for at gøre det, de brænder for [1]. Det indebærer at lytte til dem, støtte op om deres tiltag og belønne dem for deres arbejde (bÃ¥de økonomisk men ogsÃ¥ via konstruktiv feedback, ros og offentlig anerkendelse). Det skete ikke med de lærere der gik og det sker ikke med Per i øjeblikket. Lige nu er bestyrelsen i gang med at skubbe Per væk og det er uhensigtsmæssigt at undervurdere Pers rolle og status i swingdansmiljøet i København og omegn – specielt i form af nye lærerkræfter.

Vi efterlyser en samlet bestyrelse, der kan sikre:

Рen vision for SwingShoes og en strategi for hvordan vi kommer i m̴l (hvad vil I og hvordan vil I det?)
– regelmæssig og klar kommunikation – bÃ¥de til lærere og elever (hold os informeret og gerne i god tid ifbm. arrangementer)
– respekt for og god forstÃ¥else for hvordan eksperterne bruges bedst muligt (snak med Per – og mÃ¥ske de forsvundne lærere – pÃ¥ den rigtige mÃ¥de)
– et tydeligt ansigt udadtil (gør hjemmesiden brugervenlig og overskuelig, udnyt de sociale medier mere, fÃ¥ os pÃ¥ flere læber)
Рen tydelig holdning til opdeling af hold og hvad der skal ske med dem der vil mere (hvorn̴r rykker elever fra et hold til et andet og hvor er loftet?)

Der skal i virkeligheden ikke så meget til for at give os ro i maven omkring foreningens fremtid. Lige nu ser det ærlig talt lidt sort ud.

Hilsen
Allan

[1] http://www.lederne.dk/ledelseidag/Artikler/Seogeftermndogaar/2008/nr2februar/ledelseafprimadonnaermyterogfakta.htm


Palle Bruun  til mig
, 07/12/10

Hej.

Jævnfør vores korrespondance dengang jeg troede du var en anden Allan, forventede jeg at du vidste bedre end som så.
Som du ved har de tidligere undervisere skræmt flere tidligere bestyrelsesformænd væk, og prøvede det samme med mig. Den slags stiller jeg ikke op på, og der skulle ske et generationsskifte sådan som det er sket. Bevidst fra vores side.

Jeg mener vi har fået bedre undervisere på. Martin hjalp os efter aftale i en periode, endda længere end vi havde aftallt men har desværre ikke tid. Jesper og Merete gør det fremragende, og der kommer flere gode undervisere til, men den slags tager tid. Mht kasseren har vi haft en række klager, så det er det rigtige der er sket. Ligeledes at Peter trak sig, for bestyrelsen delte ikke hans synspunkter og Peter var typisk i opposition. Du omtaler Peter som elevernes talerør! Den rolle har han aldrig fået tildelt, og netop det forhold at han agerede på den måde fik ham til at tro at han havde ret i alt og at vi andre tog fejl.
I det hele taget nytter ikke at blive ved at dvæle ved fortiden, for der er ikke noget ønske om at få de tidligere undervisere tilbage.

Vi har særdeles god økonomi i foreningen og der kommer til at ske en del fremover nu hvor undervisersituationen er ved at være på plads. Ligeledes er bestyrelsen i fin form efter de seneste ændringer.

Mht Per, så har han absolut nogle styrker og det får han at vide. Omvendt har han i de 10 år jeg har kendt ham beklaget sig i det uendelige, over Hepcat og alt muligt andet. Sådan er han. Selvfølgelig beklager han sig når der kommer en bestyrelse der agerer som bestyrelse, men det værste der kan ske er at der er nogen der støtter ham i brokkeriet.

Det er tydeligt at du og Peter har taget hans parti mod bestyrelsen, og det er meget uheldigt for en forening at der findes sÃ¥dan en “modstandsgruppe”. Det giver ingen mening, for det er vores opfattelse at eleverne er tilfredse og at stemningen er god. Ã…benbart ikke der hvor du befinder dig, men det er vores opgave at tilgodese alle elever og ikke bestemte grupperinger. Forholdet til eleverne er via underviserne og de arrangementer der bliver lavet, og eleverne er generelt fuldkommen ligeglade med bestyrelsen bare det fungerer. Det er dansen det handler om, ikke institutionelle forhold, overlad det til bestyrelsen.

Hvis du har forslag til nye tiltag hører jeg naturligvis gerne om det, men en dialog som denne bringer os ikke videre som jeg ser det.

Jeg har tidligere været ude for at folk har videresendt mine personlige mails, men jeg skriver til dig i tillid til at denne korrespondance er privat.

Vh Palle


Allan Schmidt til Palle, ilse, anders
, 07/12/10

Hej Palle,

vi kan sagtens holde den privat i bestyrelsesregi.

Jeg bliver både lidt bedrøvet, når jeg læser din mail for du har fuldstændigt misset hele min pointe og ikke mindst intention. Vi snakkede allerede omkring problemerne med kommunikation dengang du skrev med Dorthe, Mie og Kit og i dag viser du at du ikke har rykket dig synderligt. Jeg læser din mail som en smækket dør, der ikke fordrer en videre dialog og det er jeg fuldstændig uforstående overfor.

Jeg vil det bedste for foreningen og bruger megen tid på at arrangere ekstratræning udover min almindelige dans. Både fordi behovet er der, men også fordi det er sjovt og er med til at opbygge det fællesskab som bør være kernen i enhver forening. Vi er lige begyndt med Per som hjælper og har flere planer for at skabe et større sammenhold. De elever der har fulgt ekstratræningen siden dag et er blandt foreningens mest aktive, når det gælder de sociale arrangementer.

Trods mine handlinger bliver du voldsomt defensiv og bruger ord som hold mod bestyrelsen og modstandgruppe, der giver billedet af at vi er i krig. Det duer ikke i en konstruktiv dialog og slet ikke fra en formand, der skal repræsentere hele foreningen.

Jeg har forsøgt at finde en balance mellem din ledelsesstil og Per og det er nu blevet endog meget tydeligt at I ikke taler samme sprog. Jeg har brugt mange aftener inden for de sidste par uger på at tale Per ned på jorden og få ham til at se frem for uden en rolig Per er der intet håb for mægling mellem jer. Din udmelding om Per som et brokhoved understreger blot jeres forskellighed og din manglende forståelse for at håndtere en mand som ham. Det er et kæmpe problem.

Du mener at Per bliver rost. Det mener Per ikke. Det har han behov for, hvis han skal trives. Han har brug for overordnede retningslinjer og rammer og så ellers frihed til at gøre det han er bedst til. Du mener at bestyrelsen hårdt skal bestemme det hele og hvor er jeg dog uenig. Den holdning kostede jer lærerne sidst og et dårlig ry i dansemiljøet hos de personer, der kunne være gode undervisere.

I sidste ende er det dog jeres beslutning. Jeg frygter at jeres vej vil betyde at Per forlader foreningen på sigt, men det kan selvfølgelig også være et bevidst valg som en afslutning på generationsskiftet. Normalt vil jeg mene at en enkeltperson ikke tegner en hel forening, men i Pers tilfælde gør hans ry, netværk og entusiasme måske lige præcis den forskel.

I en velfungerende forening har du ret i at eleverne er ligeglade med bestyrelsen. I SwingShoes mangler kommunikationen, som jeg skrev i min første mail. Mange har spurgt mig om forskellige fremtidige tiltag, men jeg kan sjældent svare. Når du endelig er der, kan du svare, men det er en til få kommunikation og dine svar burde i en ideel verden ryge direkte ud til alle medlemmer på mailinglisten efter timen. Det sker bare ikke og det skaber forvirring.

Med hensyn til Peter, sÃ¥ anbefalede Anders at Peter kom i bestyrelsen for han havde et godt forhold og kendskab til mange elever via ekstratræningen – noget som bestyrelsen kunne trække pÃ¥. Deraf begrebet elevernes talerør. At du mener anderledes ændrer ikke pÃ¥ det faktum.

Hvis du skal tage noget med dig fra min feedback, så er det følgende stikord:

– arbejd med din kommunikation 1:1 for den er ikke en formand værdig
– tænk over om du vil beholde Per og i sÃ¥ fald hvordan du vil hÃ¥ndtere det
– kig pÃ¥ foreningens kommunikation til medlemmerne. Sørg for at de som minimum er informerede og kender indhold og rammer for hold og arrangementer i god tid
– kig pÃ¥ hjemmesiden og foreningens online aktiviteter. Et tjek pÃ¥ Google pÃ¥ relevante søgeord viser tydeligt hvorfor Hepcats fÃ¥r flere begynderelever

I er alle meget velkommen til at give mig et kald på 23 29 98 11, hvis I vil have uddybet ovenstående eller forgående mail.

Hilsen
Allan


Allan Schmidt til Palle
, 15/12/10

Hej Palle,

tak for snakken i mandags. Det var godt endeligt at tage den ansigt-ansigt i stedet for en masse mails.

Jeg har samlet lidt op. Nedenstående (lange) skriv er en blanding af opsamling, efterfølgende tanker og forslag. Jeg spiller med åbne kort og siger tingene som jeg ser dem. Tag det som noget positivt. Hvis du opfatter mine mail anderledes, så prøv igen for så har du sikkert læst forkert.

Kommunikation
– dig
Vi vendte lidt kommunikation som den største kilde til problemerne med lærerne i sommers, konflikterne med Per og usikkerheden hos medlemmerne. Du har en meget bestemt måde at skrive til folk på. Den opfattes ikke altid positivt og det kan være et problem, når det i store træk er dig, der står for kommunikation fra bestyrelsen. Det har jeg nævnt i mine mails til dig og til bestyrelsen.

– Nyhedsbreve
Med hensyn til info til medlemmerne, så kan meget opnås ved at sætte frekvensen af nyhedsbrevene og opdateringen af hjemmesiden op. Jeg nævnte et eksempel med at selvom I ikke har al info, så kan I stadig sende en mail ud om at temaet for næste tema ikke er fundet, men at det starter den og den dag. Så åbner I op og medlemmerne er informeret i god tid. Hellere sende en mail for meget end en for lidt i den sammenhæng.

– Hjemmesiden (og andre online medier)
Hjemmesiden er en anden sag. Lige nu virker den gammeldags og indeholder fejl, som gør den svær at bruge i det daglige. Den er heller ikke optimeret mod Google og giver derfor dårligere resultater (eksempelvis sammenlignet med Hepcats), når mulige elever søger efter swingdans i København.

Udnyt de forskellige mediers styrker, så medlemmerne er velinformerede. Så når I alle medlemmer (modsat info i timerne) og fjerner også usikkerheden for hvad der nu sker og så videre.

Forening i foreningen / ny forening / Ekstratræning
Jeg har ingen intentioner om at køre en forening i foreningen eller starte noget op selv. Det mener jeg også at jeg understregede i mine mails. Der var et behov for ekstratræning. I første omgang hos mig selv, men det blev tydeligt at andre havde samme behov. Derfor satte jeg noget i værk.

Bestyrelsen har undervejs været bekendt med tiltaget for I betaler for vores lokaleleje og Anders har løbende rost tiltaget. Der har med andre ord været masser af muligheder for at spørge ind til formålet eller trække ekstratræningen tættere ind i foreningen, hvis det har været et ønske. Det sidste er stadigvæk en mulighed, så sig til, hvis det er noget I ønsker. Jeg har flere forslag til, hvordan det kan håndteres.

Indtil da fortsætter jeg som hidtil og sørger for at ekstratræningen opfylder de behov, som de interesserede har.

Os mod jer
Vi vil alle det bedste for foreningen og gør hvad vi kan for at det lykkes. Vi er på samme side og det håber jeg I forstår.

Per og Per/dig
Per er en primadonna. Det ved han og det kræver en speciel mÃ¥de at hÃ¥ndtere ham pÃ¥. Du kører en anden stil og det giver konflikter. Personligt synes jeg det er uheldigt at du blot konstaterer at du ikke har tÃ¥lmodighed med Per og hans væremÃ¥de for det Ã¥bner ikke op for en løsning – tværtimod. Efter mine mange snakke med mig ham kan jeg fortælle, at det i virkeligheden er ret fÃ¥ ting som Per efterspørger og som ville gøre ham glad. Hvorfor ikke gøre noget ved det?

Hvem er medlemmerne?
Det slog mig, da du konstaterede at bestyrelsen var ledere og chefer, at I måske ikke tænker over hvilken viden og ekspertise medlemmerne ligger inde med, men kun tænker i egne rækker. Det er ikke utænkeligt at medlemmerne også ligger inde med ekspertviden omkring håndtering af frivillige ildsjæle, bestyrelsesarbejde, arrangementer, undervisning, PR, marketing, sociale medier, online profiler med mere som kan bruges til at gøre jeres arbejde nemmere.

Hvorfor antage at I skal kunne det hele selv? I har opdaget Tinas evner indenfor regnskab og inddraget hende som kasserer og ros for det, men spørg os medlemmer, hvis I har brug for hjælp indenfor andre områder. Foreningen bliver stærkere, vi får flere eksperter på banen og I kan bruge jeres tid på det I selv gør bedst hver især. Det kan da kun være en fordel.

Arrangementer
Du foreslog at Per og jeg går sammen om at stå for arrangementerne i SwingShoes fremover og bad mig tænke nærmere over det. Jeg synes det er en god ide, så jeg har snakket med Per og han er også frisk på at køre et parløb.

Første ide er en tre timers workshop med fokus på shines med Per som underviser. Ideen kommer fra medlemmerne, der i forbindelse med ekstratræningen har ytret ønske om at få lidt flere værktøjer omkring det at shine og lege lidt med musikken (ikke musicality, som jo kommer i næste omgang temahold). Martin vendte det let i sin undervisning, men det har bare øget ønsket for at lære mere.

Vi foreslår at worshoppen kommer til at ligge i slutningen af januar eller starten/midt februar og jeg tænker at det måske er noget for hele foreningen. Er du uenig, så tager vi den som en udvidet omgang ekstratræning med Per som hjælper og så skal du ikke tænke mere på det. Lad høre, hvad du synes om forslaget.

Tilbud om hjælp

– Hjemmeside
Jeg oprettede www.swingouts.dk som et samlested for ekstratræningen. Det tog 2-3 aftener og er udelukkende lavet ved hjælp af gratis systemer. Jeg kunne gøre noget tilsvarende for swingshoes.dk, hvis det er interessant.

– Per
Hvis du ikke kan eller vil tale med ham på daglig basis men udelukkende udstikke ordrer, så stiller jeg gerne mig selv til rådighed. Jeg har tålmodighed og ved (gennem mine mange snakke med Per) og jeg kan snakke ham, så vi holder ham glad og får det bedste ud af hans passion, netværk og evner.

Hvis du har brug for en opfølgende snak, så er du meget velkommen til enten at sende en mail, ringe på 23 29 98 11 eller blot fange mig til undervisningen eller arrangementer.

Hilsen
Allan


Allan Schmidt til Palle, ilse, anders, Tina
, 20/12/10

Hej,

der er ønsker fra en del i ekstratræningsgruppen om at lære mere om det at kunne shine og føre. Folk har decideret efterspurgt mere end blot end times gennemgang for at kunne komme i dybden.

Det tolker jeg som et behov for to workshops:

Leg med shines
Lær en 3-5 forskellige typer shines og få en chance for at bruge dem til musikken. Forstå hvornår du kan eller ikke kan. (Det er ikke en erstatning for temaholdet musicality.)

og

Før eller bliv ført
Som lead lærer du at føre din follower, så hun ikke mister liv og lemmer under dansen. Som follower lærer du at spejle din partner og forstå leadens signaler og føring.

(Teksterne er hurtigt nedfældet af mig og er udelukkende uddybende forklaring på ønskerne)

men de ønsker er måske også gældende for flere end blot eleverne, der deltager i ekstratræningen.

Forslaget er at Per og jeg er parate til at tage teten, få fundet en follower-underviser og klargjort to tre-timers workshops, som kan afholdes i løbet af januar/medio februar i foreningsregi, men hvad siger I?

Lad høre,

Hilsen
Allan


Palle Bruun til mig, ilse, anders, Tina
, 22/12/10

Hej.

Arrangementer er godt, og dem vil vi arbejde på at få en masse af. Nu var det imidlertid ikke at gå igang med arrangementer vi aftalte, da vi talte sammen sidste mandag. Jeg bad dig blot om at overveje en model for hvordan et sådant arbejde der involverer dig og Per kunne se ud. Når en model er fundet plejer man derefter at forhandle et mandat på plads.

NÃ¥r vores nye bestyrelsesmedlem Tina sÃ¥ fortæller “Allan siger at han ikke kan forstÃ¥ hvorfor bestyrelsen skal holde indtil flere møder i den nærmeste tid, nÃ¥r det er Per og han  der laver alle arrangementerne”, og endvidere at du har udspurgt Tina om foreningens kassebeholdning, “For at vide hvormeget du og Per har at bruge af”, sÃ¥ falder kæden helt af. Som sagen stÃ¥r er du ikke udstyret med nogen form for mandat fra bestyrelsen, hverken økonomisk eller pÃ¥ anden mÃ¥de.

Det her går ikke. Nu skal vi have et møde hvor det bliver bragt på plads hvordan foreningen arbejder, og bestyrelsen kan få arbejdsro.

Ilse og jeg vil gerne have et møde med dig snarest. Kan du mellem jul og nytår?

VH Palle


Allan Schmidt til Palle, ilse, anders, Tina
, 22/12/10

Hej Palle,

slå du blot ro i blodet.

Min opfattelse af “arrangementkomiteen” var, som jeg ogsÃ¥ skrev til dig i en tidligere mail, en forespørgsel fra dig om Per og jeg ville stÃ¥ for arrangementer i foreningen. Ikke en model eller en proces. Det antager jeg kommer pÃ¥ plads, nÃ¥r bestyrelsen har accepteret et ja fra Per og jeg. Ingen grund til at bruge en masse tid pÃ¥ arbejdet, hvis I ender med at sige nej. Dermed ikke sagt at jeg ikke har gjort tanker om et forløb (kort fortalt: foreningen lægger planer for 2011 og Per og jeg hjælper til), men jeg afventer jer pÃ¥ den del.

Jeg foreslog emnerne (som kunne udvides til workshops) som en videreformidling af information fra ekstratræningsfolkene og der er der en bred enighed om at det er interessant. Spørgsmålet var så bare om det skulle tages som almindelig ekstratræning eller bredes ud til hele foreningen. Jeres valg.

Med hensyn til min snak med Tina i lørdags, så var det et rent nysgerrigt spørgsmål for jeg havde hørt at vi havde en kvart million i kassen. Det var jeg meget imponeret over og ville høre om det var korrekt. Du stod til juleafslutningen og fortalte at vi havde penge nok og at der skulle ske en masse i 2011, hvilket forstærkede min nysgerrighed for hvilket beløb, der var tale om (læs: hvilke tiltag kunne vi mon vente?). Mere var der såmænd ikke i det.

Der er ingen grund til at se min interesse eller virke i foreningen som en trussel. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor jeg bliver set som fjenden med de tiltag jeg har gjort for foreningen det sidste halvandet år. Jeg har endda tilbudt min hjælp på en række andre områder, men hvis svaret er nej, så accepterer jeg også det.

Jeg så et behov, var proaktiv omkring træning udover den almindelige undervisning og sikrede cirka 35-40 glade elever på ekstratræningsholdet. Elever som er meget aktive i både forening og dansemiljøet. Tina er eksempelvis gammel ekstratræningdeltager, så hun kan uddybe hvad vi reelt render rundt og laver, hvis der er tvivl eller frygt i bestyrelsen.

Jeg har ingen intentioner om at stoppe det gode tiltag med mindre bestyrelsen direkte går ind og beordrer det, hvilket vil være en fejl, hvis du spørger mig. Jeg håber i stedet på at vi kan trække ekstratræningen mere ind i foreningen og udnytte det gode sammenhold, der er, på et bredere plan. I sidste ende er det jeres beslutning.

Kan I komme med et par datoer, hvor I kan mødes? Så tjekker jeg med min kalender om det er en mulighed.

Hilsen
Allan


Allan Schmidt til Palle, ilse, anders, Tina
, 27/12/10

Hej Palle,

jeg har ikke hørt fra dig eller Ilse angående en dato, så jeg antager, at det ikke er så presserende. Af samme grund synes jeg vi skal springe mødet over. Jeg gider ærlig talt ikke skulle stå skoleret for min entusiasme, så lad os blive enige om at jeg har blandet mig for meget.

Jeg har antaget flere ting om bestyrelsen, dens måde at arbejde på og de folk, der deltager og den tager jeg på mine skuldre. Af samme grund trækker jeg alle tidligere tilbud om hjælp og samarbejde tilbage for jeg har alligevel intet hørt i den sammenhæng. I er selvfølgelig velkommen til at skrive og spørge en anden gang, hvis jeg kan være til hjælp og så kan vi tage den derfra.

Fremadrettet er jeg blot en elev, der følger undervisningen, pænt venter på udmeldinger fra jer om fremtidige tiltag og ellers passer jeg ekstratræningsholdet som jeg har gjort hidtil.

Godt nytår,
Allan


Palle Bruun til mig, ilse, anders, Tina
, 28/12/10

Hej.

Jamen det er så noteret, men vi skal have vendt vilkårene for ekstratræningsholdet på et tidspunkt.

VH Palle


Palle Bruun til mig, ilse, Anders, Tina
, 12. jan.

Hej.

Bestyrelsen i Swingshoes har idag besluttet at stoppe tilskuddet til Swingouts arrangementer pr 1. februar. Herefter må Swingouts selv betale for lokaler.

VH Palle Bruun


Palle Bruun til mig, ilse, Anders, Tina
, 12. jan.

Hej.

Swingshoes bestyrelse har besluttet at arrangere gratis ekstratræning hver lørdag for Swingshoes medlemmer.

Da Swingouts har egen hjemmeside, hyrer lærere i Swingshoes og markedsfører sig kraftigt både internt og eksternt, ser vi Swingouts som en selvstændig forening og ser os nødsaget til at kappe forbindelsen til Swingouts for at undgå en forening i foreningen.
Som nævnt i tidligere mail stopper Swingshoes tilskuddet til Swingouts pr 1 februar. Tilsvarende har Swingouts ikke længere adgang til Swingshoes lokaler.

Vi skal bede dig om at stoppe markedsføringen af Swingouts i Swingshoes med virkning fra idag, og ønsker held og lykke med din forening.

Swingshoes Nyhedsbrev om dette udsendes om kort tid.

Med venlig hilsen
på Swingshoes bestyrelses vegne
Palle Bruun


Allan Schmidt til Palle, ilse, Anders, Tina
, 13. jan.

Hej Palle,

jeg ved ikke helt hvordan jeg skal reagere udover en kort understregning, at vi på ingen måde er en forening, hvilket jeg også fortalte Ilse, da hun direkte spurgte ind til det under vores tidligere snak. Vi er et tiltag, som blev stablet på benene af elever for elever fordi der var et behov. Vi har hele tiden forsøgt at få ekstratræningen ind i foreningen, men uden held. I er med andre ord helt forkert på den.

Jeg håber, at du vil svare på et par spørgsmål:

1. Vi har allerede booket lokale i februar måned (20. februar) i to timer. Skal jeg forstå din mail at I ikke ønsker at betale for de timer eller er det for bookninger, der sker efter 1. februar?
2. Hvad betyder følgende sætning helt konkret? Tilsvarende har Swingouts ikke længere adgang til Swingshoes lokaler. Betyder det at bestyrelsen ikke mener, vi kan benytte Vesterbro Kulturhus lokaler eller smider I alle ekstratræningselever ud af SwingShoes?

Jeg er rystet over måden I har valgt at håndtere hele sagen på, men I har meget klart meldt jeres standpunkt ud. Det må jeg acceptere og jeg tilpasser ekstratræningens hjemmeside ved først givne lejlighed, så den ikke længere giver opfattelse af et samarbejde med SwingShoes.

Hilsen
Allan


Palle Bruun til mig, ilse, Anders, Tina
, 13. jan.

Hej Allan.

Hvis du har søgt at få ekstratræningen ind i foreningen er det fuldkommen forbigået bestyrelsens opmærksomhed. Tværtimod har dine skriftlige henvendelser til os været så fjendtlige og ubehagelige at vi nærmest var chokerede. Som sagt må vi betragte Swingouts som en selvstændig forening når der er tale om egen hjemmeside, engagement af lærere mod betaling og stor markedsføring.

Med hensyn til lokaler betaler vi som sagt ikke noget efter 1. februar.
Med hensyn til eleverne, så er vores elever velkomne til at danse lige så meget de har lyst og i det regi de ønsker. Den slags blander vi os ikke i og vores ambition er at lave så mange gode arrangementer som muligt, men vi kan ikke have en forening i foreningen.
Det har vi sagt før, men du ønskede jo ikke at mødes med os!

PÃ¥ bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen
Palle Bruun


Allan Schmidt til Palle, ilse, anders, Tina
, 13. jan.

Hej Palle,

se mine svar til dig nedenfor.

A

Den 13. jan. 2011 15.34 skrev Palle Bruun <palle.bruun@yahoo.dk>:

Hej Allan.

Hvis du har søgt at få ekstratræningen ind i foreningen er det fuldkommen forbigået bestyrelsens opmærksomhed.

du og Ilse kan tage et kig i de mails jeg sendte til jer efter vores snakke i midten af december, som var en kulmination af længere korrespondance. Der står (jeg har fremhævet de relevante linjer for nemheds skyld):

Forening i foreningen / ny forening / Ekstratræning
Jeg har ingen intentioner om at køre en forening i foreningen eller starte noget op selv. Det mener jeg også at jeg understregede i mine mails.
Der var et behov for ekstratræning. I første omgang hos mig selv, men det blev tydeligt at andre havde samme behov. Derfor satte jeg noget i værk.
Bestyrelsen har undervejs været bekendt med tiltaget for I betaler for vores lokaleleje og Anders har løbende rost tiltaget. Der har med andre ord været masser af muligheder for at spørge ind til formålet eller trække ekstratræningen tættere ind i foreningen, hvis det har været et ønske. Det sidste er stadigvæk en mulighed, så sig til, hvis det er noget I ønsker. Jeg har flere forslag til, hvordan det kan håndteres.

Der understreger jeg endnu en gang at vi ikke er en forening i foreningen, hvilket jeg har pointeret hele tiden.

Tværtimod har dine skriftlige henvendelser til os været så fjendtlige og ubehagelige at vi nærmest var chokerede.

Jeg startede med at fortælle dig, hvordan din kommunikation ofte forståes af både mig, Per og de lærere der stoppede. Alligevel stod jeg tit med præcis samme følelse om ubehag og vrede efter at have læst dine svar til mig.

Som sagt må vi betragte Swingouts som en selvstændig forening når der er tale om egen hjemmeside, engagement af lærere mod betaling og stor markedsføring.

En hjemmeside gør ikke en forening, Palle. swingouts.dk har dannet rammerne for planlægningen af ekstratræningen, andre arrangementer og vores video og billeder. Hjemmesiden gav os den fleksibilitet, vi ofte havde behov for, når ekstratræningen kom på plads i sidste øjeblik. Havde vi skulle igennem swingshoes.dk havde vi ikke haft samme muligheder for ikke at tale om det store træk på jeres ressourcer, når der var behov for at rette hjemmesiden eksempelvis fem gange indenfor en time.

Hvis der er nogen tvivl, så har jeg sendt en mail ud til alle på ekstratræningslisten, hvor jeg fortæller at vi stopper al aktivitet på swingouts.dk. Anders har hele tiden været på den liste, så han kan sende mailen videre, hvis det ikke allerede er sket.

Jeg indrømmer, at vi måske har overskredet en grænse med betaling af Per som hjælper. Det startede egentlig med at han tilbød at kigge forbi og hjælpe med. For at han ikke skulle gå helt forgæves samlede eleverne sammen og gav ham lidt for hans hjælp og alle var enige om at det ville vi gerne gøre igen for hans hjælp var virkelig god. Det startede betalingen til underviserne.

I kunne have fortalt os at det var et problem i stedet for at lægge det på som endnu en dråbe i bægret.

Jeg er ikke sikker på hvad du mener, når du siger stor markedsføring. Vi har fortalt om Ekstratræningen og sørget for at alle elever vidste hvad vi gjorde og hvornår vi gjorde det. I store træk det jeg flere gange har foreslået at bestyrelsen burde gøre med SwingShoes. Det virker. Ydermere er navnet SwingShoes plastret til over alt hvad vi har lavet, sendt og fortalt til folk, så reklame for Ekstratræning er reklame for SwingShoes. Jeg forstår reelt ikke problemet her.

Med hensyn til lokaler betaler vi som sagt ikke noget efter 1. februar.

Ærgeligt at I går imod vores aftale i stedet for at lade den køre færdig, når vi kun snakker to timer i februar. Det er jeres valg og jeg løfter selv udgiften.

Med hensyn til eleverne, så er vores elever velkomne til at danse lige så meget de har lyst og i det regi de ønsker. Den slags blander vi os ikke i og vores ambition er at lave så mange gode arrangementer som muligt, men vi kan ikke have en forening i foreningen.
Det har vi sagt før, men du ønskede jo ikke at mødes med os!

Jeg startede med at spørge om et møde med dig, men dengang sagde du nej. Derefter forsøgte jeg flere gange at få jer i tale, men alt skulle foregå over mail. Da I endelig var klar på et møde efter en lang mailkorrespondance, var min opfattelse at jeg skulle stå skoleret for mine tiltag og entusiasme og have besked om hvad der var sort og hvidt. Det fandt jeg ingen grund til, hvilket jeg også skrev til jer.

Allan Schmidt
til Palle

28/11/10

Hej Palle,

har du tid til en snak i morgen 19:00? Jeg ved at det

er mens temaholdet kører, men jeg er klar på at droppe

lektionen, hvis du har tid.

Hilsen
Allan

Allan Schmidt
til Palle

30/11/10

Hej Palle,

med manglende svar på mail eller fremmøde antager jeg

at du ikke havde tid. Vil der være en chance for at vi

kan stikke hovederne sammen indenfor nærmeste fremtid?

Hilsen
Allan

Palle Bruun
til mig

01/12/10

Hej.

Kursisterne plejer at skrive til bestyrelsen eller mig

når de har noget på hjerte. Hvad vil du tale med mig

om?

VH Palle

Allan Schmidt
til Palle

01/12/10

Hej Palle,

siden vores snak over mailen er jeg blevet mere

opmærksom på hvad der sker i foreningen, hvem der siger

hvad og så videre.
Indenfor de sidste par måneder er stemningen blandt de

elever jeg snakker ofte med, faldet og der er en

voksende utilfredshed Рselv blandt entusiasterne p̴

ekstratræningsholdet. Det finder jeg meget bekymrende.

Derfor ville jeg gerne have tid med dig, så jeg har

mulighed for at give feedback fra dem jeg snakker med.

Hilsen
Allan

Palle Bruun
til mig

02/12/10

Hej.

Jeg kommer godt nok ikke så ofte for tiden, men oplever

en god stemning! MÃ¥ske ikke lige i kassen, men vi har

fået ny kasserer, så nu skulle det være løst.
Jeg kommer til Swingball fredag og til juleafslutning.

Formentlig også på mandag.

Prøv at løfte sløret, så jeg kan overveje inden.

VH Palle

Allan Schmidt
til Palle, ilse, anders

Vis detaljer 07/12/10

Kære bestyrelse,

denne mail er baseret på den korrespondance jeg havde med Palle da Dorte, Mie og Kit gik og efterfølgende løbende snakke (specielt efter sommerferien) med Per og flere af eleverne på ekstratræningsholdet, hvoraf mange ofte er at finde på det sociale dansegulv og arrangementer i både Danmark og udland.

Siden generalforsamlingen d. 15. marts i Ã¥r har bestyrelsen mistet 3 lærere, 1 kasserer, 1 menigt bestyrelsesmedlem (elevernes talerør), 1 speedhold og gjort jer uvenner med Per – uden en eneste mail til foreningen med forklaring eller forsikring om at der er styr pÃ¥ det. Det skaber usikkerhed og grobund for rygter blandt eleverne. Det er et problem.

I dag opleves bestyrelsen som usynlig, svækket og uden en klar holdning til foreningens fremtid. Det er et problem.

I har fået Jesper og Merethe på banen. De er dygtige, engagerede og formår at lære fra sig. Det er godt. De kan desværre bare ikke bære hele foreningen på deres skuldre alene.

Et par af ekstratræningeleverne er rykket over til Hepcats og flere overvejer om de skal skifte fordi der virker til at være mere struktur, styr på tingene og umiddelbar mulighed for videreudvikling på et højere niveau. Det er et problem.

Den fornemste opgave – udover økonomi og administration – for en bestyrelse i en forening som SwingShoes bør være at give ildsjælene og eksperterne bedst mulige vilkÃ¥r for at gøre det, de brænder for [1]. Det indebærer at lytte til dem, støtte op om deres tiltag og belønne dem for deres arbejde (bÃ¥de økonomisk men ogsÃ¥ via konstruktiv feedback, ros og offentlig anerkendelse). Det skete ikke med de lærere der gik og det sker ikke med Per i øjeblikket. Lige nu er bestyrelsen i gang med at skubbe Per væk og det er uhensigtsmæssigt at undervurdere Pers rolle og status i swingdansmiljøet i København og omegn – specielt i form af nye lærerkræfter.

Vi efterlyser en samlet bestyrelse, der kan sikre:

Рen vision for SwingShoes og en strategi for hvordan vi kommer i m̴l (hvad vil I og hvordan vil I det?)
– regelmæssig og klar kommunikation – bÃ¥de til lærere og elever (hold os informeret og gerne i god tid ifbm. arrangementer)
– respekt for og god forstÃ¥else for hvordan eksperterne bruges bedst muligt (snak med Per – og mÃ¥ske de forsvundne lærere – pÃ¥ den rigtige mÃ¥de)
– et tydeligt ansigt udadtil (gør hjemmesiden brugervenlig og overskuelig, udnyt de sociale medier mere, fÃ¥ os pÃ¥ flere læber)
Рen tydelig holdning til opdeling af hold og hvad der skal ske med dem der vil mere (hvorn̴r rykker elever fra et hold til et andet og hvor er loftet?)

Der skal i virkeligheden ikke så meget til for at give os ro i maven omkring foreningens fremtid. Lige nu ser det ærlig talt lidt sort ud.

Hilsen
Allan

[1] http://www.lederne.dk/ledelseidag/Artikler/Seogeftermndogaar/2008/nr2februar/ledelseafprimadonnaermyterogfakta.htm

Palle Bruun
til mig

Vis detaljer 07/12/10

Hej.

Jævnfør vores korrespondance dengang jeg troede du var en anden Allan, forventede jeg at du vidste bedre end som så.
Som du ved har de tidligere undervisere skræmt flere tidligere bestyrelsesformænd væk, og prøvede det samme med mig. Den slags stiller jeg ikke op på, og der skulle ske et generationsskifte sådan som det er sket. Bevidst fra vores side.

Jeg mener vi har fået bedre undervisere på. Martin hjalp os efter aftale i en periode, endda længere end vi havde aftallt men har desværre ikke tid. Jesper og Merete gør det fremragende, og der kommer flere gode undervisere til, men den slags tager tid. Mht kasseren har vi haft en række klager, så det er det rigtige der er sket. Ligeledes at Peter trak sig, for bestyrelsen delte ikke hans synspunkter og Peter var typisk i opposition. Du omtaler Peter som elevernes talerør! Den rolle har han aldrig fået tildelt, og netop det forhold at han agerede på den måde fik ham til at tro at han havde ret i alt og at vi andre tog fejl.
I det hele taget nytter ikke at blive ved at dvæle ved fortiden, for der er ikke noget ønske om at få de tidligere undervisere tilbage.

Vi har særdeles god økonomi i foreningen og der kommer til at ske en del fremover nu hvor undervisersituationen er ved at være på plads. Ligeledes er bestyrelsen i fin form efter de seneste ændringer.

Mht Per, så har han absolut nogle styrker og det får han at vide. Omvendt har han i de 10 år jeg har kendt ham beklaget sig i det uendelige, over Hepcat og alt muligt andet. Sådan er han. Selvfølgelig beklager han sig når der kommer en bestyrelse der agerer som bestyrelse, men det værste der kan ske er at der er nogen der støtter ham i brokkeriet.

Det er tydeligt at du og Peter har taget hans parti mod bestyrelsen, og det er meget uheldigt for en forening at der findes sÃ¥dan en “modstandsgruppe”. Det giver ingen mening, for det er vores opfattelse at eleverne er tilfredse og at stemningen er god. Ã…benbart ikke der hvor du befinder dig, men det er vores opgave at tilgodese alle elever og ikke bestemte grupperinger. Forholdet til eleverne er via underviserne og de arrangementer der bliver lavet, og eleverne er generelt fuldkommen ligeglade med bestyrelsen bare det fungerer. Det er dansen det handler om, ikke institutionelle forhold, overlad det til bestyrelsen.

Hvis du har forslag til nye tiltag hører jeg naturligvis gerne om det, men en dialog som denne bringer os ikke videre som jeg ser det.

Jeg har tidligere været ude for at folk har videresendt mine personlige mails, men jeg skriver til dig i tillid til at denne korrespondance er privat.

Vh Palle

Allan Schmidt
til Palle, ilse, anders

Vis detaljer 07/12/10

Hej Palle,

vi kan sagtens holde den privat i bestyrelsesregi.

Jeg bliver både lidt bedrøvet, når jeg læser din mail for du har fuldstændigt misset hele min pointe og ikke mindst intention. Vi snakkede allerede omkring problemerne med kommunikation dengang du skrev med Dorthe, Mie og Kit og i dag viser du at du ikke har rykket dig synderligt. Jeg læser din mail som en smækket dør, der ikke fordrer en videre dialog og det er jeg fuldstændig uforstående overfor.

Jeg vil det bedste for foreningen og bruger megen tid på at arrangere ekstratræning udover min almindelige dans. Både fordi behovet er der, men også fordi det er sjovt og er med til at opbygge det fællesskab som bør være kernen i enhver forening. Vi er lige begyndt med Per som hjælper og har flere planer for at skabe et større sammenhold. De elever der har fulgt ekstratræningen siden dag et er blandt foreningens mest aktive, når det gælder de sociale arrangementer.

Trods mine handlinger bliver du voldsomt defensiv og bruger ord som hold mod bestyrelsen og modstandgruppe, der giver billedet af at vi er i krig. Det duer ikke i en konstruktiv dialog og slet ikke fra en formand, der skal repræsentere hele foreningen.

Jeg har forsøgt at finde en balance mellem din ledelsesstil og Per og det er nu blevet endog meget tydeligt at I ikke taler samme sprog. Jeg har brugt mange aftener inden for de sidste par uger på at tale Per ned på jorden og få ham til at se frem for uden en rolig Per er der intet håb for mægling mellem jer. Din udmelding om Per som et brokhoved understreger blot jeres forskellighed og din manglende forståelse for at håndtere en mand som ham. Det er et kæmpe problem.

Du mener at Per bliver rost. Det mener Per ikke. Det har han behov for, hvis han skal trives. Han har brug for overordnede retningslinjer og rammer og så ellers frihed til at gøre det han er bedst til. Du mener at bestyrelsen hårdt skal bestemme det hele og hvor er jeg dog uenig. Den holdning kostede jer lærerne sidst og et dårlig ry i dansemiljøet hos de personer, der kunne være gode undervisere.

I sidste ende er det dog jeres beslutning. Jeg frygter at jeres vej vil betyde at Per forlader foreningen på sigt, men det kan selvfølgelig også være et bevidst valg som en afslutning på generationsskiftet. Normalt vil jeg mene at en enkeltperson ikke tegner en hel forening, men i Pers tilfælde gør hans ry, netværk og entusiasme måske lige præcis den forskel.

I en velfungerende forening har du ret i at eleverne er ligeglade med bestyrelsen. I SwingShoes mangler kommunikationen, som jeg skrev i min første mail. Mange har spurgt mig om forskellige fremtidige tiltag, men jeg kan sjældent svare. Når du endelig er der, kan du svare, men det er en til få kommunikation og dine svar burde i en ideel verden ryge direkte ud til alle medlemmer på mailinglisten efter timen. Det sker bare ikke og det skaber forvirring.

Med hensyn til Peter, sÃ¥ anbefalede Anders at Peter kom i bestyrelsen for han havde et godt forhold og kendskab til mange elever via ekstratræningen – noget som bestyrelsen kunne trække pÃ¥. Deraf begrebet elevernes talerør. At du mener anderledes ændrer ikke pÃ¥ det faktum.

Hvis du skal tage noget med dig fra min feedback, så er det følgende stikord:

– arbejd med din kommunikation 1:1 for den er ikke en formand værdig
– tænk over om du vil beholde Per og i sÃ¥ fald hvordan du vil hÃ¥ndtere det
– kig pÃ¥ foreningens kommunikation til medlemmerne. Sørg for at de som minimum er informerede og kender indhold og rammer for hold og arrangementer i god tid
– kig pÃ¥ hjemmesiden og foreningens online aktiviteter. Et tjek pÃ¥ Google pÃ¥ relevante søgeord viser tydeligt hvorfor Hepcats fÃ¥r flere begynderelever

I er alle meget velkommen til at give mig et kald på 23 29 98 11, hvis I vil have uddybet ovenstående eller forgående mail.

Hilsen
Allan

Allan Schmidt
til Palle

Vis detaljer 15/12/10

Hej Palle,

tak for snakken i mandags. Det var godt endeligt at tage den ansigt-ansigt i stedet for en masse mails.

Jeg har samlet lidt op. Nedenstående (lange) skriv er en blanding af opsamling, efterfølgende tanker og forslag. Jeg spiller med åbne kort og siger tingene som jeg ser dem. Tag det som noget positivt. Hvis du opfatter mine mail anderledes, så prøv igen for så har du sikkert læst forkert.

Kommunikation
– dig
Vi vendte lidt kommunikation som den største kilde til problemerne med lærerne i sommers, konflikterne med Per og usikkerheden hos medlemmerne. Du har en meget bestemt måde at skrive til folk på. Den opfattes ikke altid positivt og det kan være et problem, når det i store træk er dig, der står for kommunikation fra bestyrelsen. Det har jeg nævnt i mine mails til dig og til bestyrelsen.

– Nyhedsbreve
Med hensyn til info til medlemmerne, så kan meget opnås ved at sætte frekvensen af nyhedsbrevene og opdateringen af hjemmesiden op. Jeg nævnte et eksempel med at selvom I ikke har al info, så kan I stadig sende en mail ud om at temaet for næste tema ikke er fundet, men at det starter den og den dag. Så åbner I op og medlemmerne er informeret i god tid. Hellere sende en mail for meget end en for lidt i den sammenhæng.

– Hjemmesiden (og andre online medier)
Hjemmesiden er en anden sag. Lige nu virker den gammeldags og indeholder fejl, som gør den svær at bruge i det daglige. Den er heller ikke optimeret mod Google og giver derfor dårligere resultater (eksempelvis sammenlignet med Hepcats), når mulige elever søger efter swingdans i København.

Udnyt de forskellige mediers styrker, så medlemmerne er velinformerede. Så når I alle medlemmer (modsat info i timerne) og fjerner også usikkerheden for hvad der nu sker og så videre.

Forening i foreningen / ny forening / Ekstratræning
Jeg har ingen intentioner om at køre en forening i foreningen eller starte noget op selv. Det mener jeg også at jeg understregede i mine mails. Der var et behov for ekstratræning. I første omgang hos mig selv, men det blev tydeligt at andre havde samme behov. Derfor satte jeg noget i værk.

Bestyrelsen har undervejs været bekendt med tiltaget for I betaler for vores lokaleleje og Anders har løbende rost tiltaget. Der har med andre ord været masser af muligheder for at spørge ind til formålet eller trække ekstratræningen tættere ind i foreningen, hvis det har været et ønske. Det sidste er stadigvæk en mulighed, så sig til, hvis det er noget I ønsker. Jeg har flere forslag til, hvordan det kan håndteres.

Indtil da fortsætter jeg som hidtil og sørger for at ekstratræningen opfylder de behov, som de interesserede har.

Os mod jer
Vi vil alle det bedste for foreningen og gør hvad vi kan for at det lykkes. Vi er på samme side og det håber jeg I forstår.

Per og Per/dig
Per er en primadonna. Det ved han og det kræver en speciel mÃ¥de at hÃ¥ndtere ham pÃ¥. Du kører en anden stil og det giver konflikter. Personligt synes jeg det er uheldigt at du blot konstaterer at du ikke har tÃ¥lmodighed med Per og hans væremÃ¥de for det Ã¥bner ikke op for en løsning – tværtimod. Efter mine mange snakke med mig ham kan jeg fortælle, at det i virkeligheden er ret fÃ¥ ting som Per efterspørger og som ville gøre ham glad. Hvorfor ikke gøre noget ved det?

Hvem er medlemmerne?
Det slog mig, da du konstaterede at bestyrelsen var ledere og chefer, at I måske ikke tænker over hvilken viden og ekspertise medlemmerne ligger inde med, men kun tænker i egne rækker. Det er ikke utænkeligt at medlemmerne også ligger inde med ekspertviden omkring håndtering af frivillige ildsjæle, bestyrelsesarbejde, arrangementer, undervisning, PR, marketing, sociale medier, online profiler med mere som kan bruges til at gøre jeres arbejde nemmere.

Hvorfor antage at I skal kunne det hele selv? I har opdaget Tinas evner indenfor regnskab og inddraget hende som kasserer og ros for det, men spørg os medlemmer, hvis I har brug for hjælp indenfor andre områder. Foreningen bliver stærkere, vi får flere eksperter på banen og I kan bruge jeres tid på det I selv gør bedst hver især. Det kan da kun være en fordel.

Arrangementer
Du foreslog at Per og jeg går sammen om at stå for arrangementerne i SwingShoes fremover og bad mig tænke nærmere over det. Jeg synes det er en god ide, så jeg har snakket med Per og han er også frisk på at køre et parløb.

Første ide er en tre timers workshop med fokus på shines med Per som underviser. Ideen kommer fra medlemmerne, der i forbindelse med ekstratræningen har ytret ønske om at få lidt flere værktøjer omkring det at shine og lege lidt med musikken (ikke musicality, som jo kommer i næste omgang temahold). Martin vendte det let i sin undervisning, men det har bare øget ønsket for at lære mere.

Vi foreslår at worshoppen kommer til at ligge i slutningen af januar eller starten/midt februar og jeg tænker at det måske er noget for hele foreningen. Er du uenig, så tager vi den som en udvidet omgang ekstratræning med Per som hjælper og så skal du ikke tænke mere på det. Lad høre, hvad du synes om forslaget.

Tilbud om hjælp

– Hjemmeside
Jeg oprettede www.swingouts.dk som et samlested for ekstratræningen. Det tog 2-3 aftener og er udelukkende lavet ved hjælp af gratis systemer. Jeg kunne gøre noget tilsvarende for swingshoes.dk, hvis det er interessant.

– Per
Hvis du ikke kan eller vil tale med ham på daglig basis men udelukkende udstikke ordrer, så stiller jeg gerne mig selv til rådighed. Jeg har tålmodighed og ved (gennem mine mange snakke med Per) og jeg kan snakke ham, så vi holder ham glad og får det bedste ud af hans passion, netværk og evner.

Hvis du har brug for en opfølgende snak, så er du meget velkommen til enten at sende en mail, ringe på 23 29 98 11 eller blot fange mig til undervisningen eller arrangementer.

Hilsen
Allan

Allan Schmidt
til Palle, ilse, anders, Tina

Vis detaljer 20/12/10

Hej,

der er ønsker fra en del i ekstratræningsgruppen om at lære mere om det at kunne shine og føre. Folk har decideret efterspurgt mere end blot end times gennemgang for at kunne komme i dybden.

Det tolker jeg som et behov for to workshops:

Leg med shines
Lær en 3-5 forskellige typer shines og få en chance for at bruge dem til musikken. Forstå hvornår du kan eller ikke kan. (Det er ikke en erstatning for temaholdet musicality.)

og

Før eller bliv ført
Som lead lærer du at føre din follower, så hun ikke mister liv og lemmer under dansen. Som follower lærer du at spejle din partner og forstå leadens signaler og føring.

(Teksterne er hurtigt nedfældet af mig og er udelukkende uddybende forklaring på ønskerne)

men de ønsker er måske også gældende for flere end blot eleverne, der deltager i ekstratræningen.

Forslaget er at Per og jeg er parate til at tage teten, få fundet en follower-underviser og klargjort to tre-timers workshops, som kan afholdes i løbet af januar/medio februar i foreningsregi, men hvad siger I?

Lad høre,

Hilsen
Allan

Palle Bruun
til mig, ilse, anders, Tina

Vis detaljer 22/12/10

Hej.

Arrangementer er godt, og dem vil vi arbejde på at få en masse af. Nu var det imidlertid ikke at gå igang med arrangementer vi aftalte, da vi talte sammen sidste mandag. Jeg bad dig blot om at overveje en model for hvordan et sådant arbejde der involverer dig og Per kunne se ud. Når en model er fundet plejer man derefter at forhandle et mandat på plads.

NÃ¥r vores nye bestyrelsesmedlem Tina sÃ¥ fortæller “Allan siger at han ikke kan forstÃ¥ hvorfor bestyrelsen skal holde indtil flere møder i den nærmeste tid, nÃ¥r det er Per og han  der laver alle arrangementerne”, og endvidere at du har udspurgt Tina om foreningens kassebeholdning, “For at vide hvormeget du og Per har at bruge af”, sÃ¥ falder kæden helt af. Som sagen stÃ¥r er du ikke udstyret med nogen form for mandat fra bestyrelsen, hverken økonomisk eller pÃ¥ anden mÃ¥de.

Det her går ikke. Nu skal vi have et møde hvor det bliver bragt på plads hvordan foreningen arbejder, og bestyrelsen kan få arbejdsro.

Ilse og jeg vil gerne have et møde med dig snarest. Kan du mellem jul og nytår?

VH Palle

Allan Schmidt
til Palle, ilse, anders, Tina

Vis detaljer 22/12/10

Hej Palle,

slå du blot ro i blodet.

Min opfattelse af “arrangementkomiteen” var, som jeg ogsÃ¥ skrev til dig i en tidligere mail, en forespørgsel fra dig om Per og jeg ville stÃ¥ for arrangementer i foreningen. Ikke en model eller en proces. Det antager jeg kommer pÃ¥ plads, nÃ¥r bestyrelsen har accepteret et ja fra Per og jeg. Ingen grund til at bruge en masse tid pÃ¥ arbejdet, hvis I ender med at sige nej. Dermed ikke sagt at jeg ikke har gjort tanker om et forløb (kort fortalt: foreningen lægger planer for 2011 og Per og jeg hjælper til), men jeg afventer jer pÃ¥ den del.

Jeg foreslog emnerne (som kunne udvides til workshops) som en videreformidling af information fra ekstratræningsfolkene og der er der en bred enighed om at det er interessant. Spørgsmålet var så bare om det skulle tages som almindelig ekstratræning eller bredes ud til hele foreningen. Jeres valg.

Med hensyn til min snak med Tina i lørdags, så var det et rent nysgerrigt spørgsmål for jeg havde hørt at vi havde en kvart million i kassen. Det var jeg meget imponeret over og ville høre om det var korrekt. Du stod til juleafslutningen og fortalte at vi havde penge nok og at der skulle ske en masse i 2011, hvilket forstærkede min nysgerrighed for hvilket beløb, der var tale om (læs: hvilke tiltag kunne vi mon vente?). Mere var der såmænd ikke i det.

Der er ingen grund til at se min interesse eller virke i foreningen som en trussel. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor jeg bliver set som fjenden med de tiltag jeg har gjort for foreningen det sidste halvandet år. Jeg har endda tilbudt min hjælp på en række andre områder, men hvis svaret er nej, så accepterer jeg også det.

Jeg så et behov, var proaktiv omkring træning udover den almindelige undervisning og sikrede cirka 35-40 glade elever på ekstratræningsholdet. Elever som er meget aktive i både forening og dansemiljøet. Tina er eksempelvis gammel ekstratræningdeltager, så hun kan uddybe hvad vi reelt render rundt og laver, hvis der er tvivl eller frygt i bestyrelsen.

Jeg har ingen intentioner om at stoppe det gode tiltag med mindre bestyrelsen direkte går ind og beordrer det, hvilket vil være en fejl, hvis du spørger mig. Jeg håber i stedet på at vi kan trække ekstratræningen mere ind i foreningen og udnytte det gode sammenhold, der er, på et bredere plan. I sidste ende er det jeres beslutning.

Kan I komme med et par datoer, hvor I kan mødes? Så tjekker jeg med min kalender om det er en mulighed.

Hilsen
Allan

Allan Schmidt
til Palle, ilse, anders, Tina

Vis detaljer 27/12/10

Hej Palle,

jeg har ikke hørt fra dig eller Ilse angående en dato, så jeg antager, at det ikke er så presserende. Af samme grund synes jeg vi skal springe mødet over. Jeg gider ærlig talt ikke skulle stå skoleret for min entusiasme, så lad os blive enige om at jeg har blandet mig for meget.

Jeg har antaget flere ting om bestyrelsen, dens måde at arbejde på og de folk, der deltager og den tager jeg på mine skuldre. Af samme grund trækker jeg alle tidligere tilbud om hjælp og samarbejde tilbage for jeg har alligevel intet hørt i den sammenhæng. I er selvfølgelig velkommen til at skrive og spørge en anden gang, hvis jeg kan være til hjælp og så kan vi tage den derfra.

Fremadrettet er jeg blot en elev, der følger undervisningen, pænt venter på udmeldinger fra jer om fremtidige tiltag og ellers passer jeg ekstratræningsholdet som jeg har gjort hidtil.

Godt nytår,
Allan

Palle Bruun
til mig, ilse, anders, Tina

Vis detaljer 28/12/10

Hej.

Jamen det er så noteret, men vi skal have vendt vilkårene for ekstratræningsholdet på et tidspunkt.

VH Palle

Palle Bruun
til mig, ilse, Anders, Tina

Vis detaljer 12. jan. (4 dage siden)

Hej.

Bestyrelsen i Swingshoes har idag besluttet at stoppe tilskuddet til Swingouts arrangementer pr 1. februar. Herefter må Swingouts selv betale for lokaler.

VH Palle Bruun

Palle Bruun
til mig, ilse, Anders, Tina

Vis detaljer 12. jan. (4 dage siden)

Hej.

Swingshoes bestyrelse har besluttet at arrangere gratis ekstratræning hver lørdag for Swingshoes medlemmer.

Da Swingouts har egen hjemmeside, hyrer lærere i Swingshoes og markedsfører sig kraftigt både internt og eksternt, ser vi Swingouts som en selvstændig forening og ser os nødsaget til at kappe forbindelsen til Swingouts for at undgå en forening i foreningen.
Som nævnt i tidligere mail stopper Swingshoes tilskuddet til Swingouts pr 1 februar. Tilsvarende har Swingouts ikke længere adgang til Swingshoes lokaler.

Vi skal bede dig om at stoppe markedsføringen af Swingouts i Swingshoes med virkning fra idag, og ønsker held og lykke med din forening.

Swingshoes Nyhedsbrev om dette udsendes om kort tid.

Med venlig hilsen
på Swingshoes bestyrelses vegne
Palle Bruun

Allan Schmidt
til Palle, ilse, Anders, Tina, bcc: Peter

Vis detaljer 13. jan. (4 dage siden)

Hej Palle,

jeg ved ikke helt hvordan jeg skal reagere udover en kort understregning, at vi på ingen måde er en forening, hvilket jeg også fortalte Ilse, da hun direkte spurgte ind til det under vores tidligere snak. Vi er et tiltag, som blev stablet på benene af elever for elever fordi der var et behov. Vi har hele tiden forsøgt at få ekstratræningen ind i foreningen, men uden held. I er med andre ord helt forkert på den.

Jeg håber, at du vil svare på et par spørgsmål:

1. Vi har allerede booket lokale i februar måned (20. februar) i to timer. Skal jeg forstå din mail at I ikke ønsker at betale for de timer eller er det for bookninger, der sker efter 1. februar?
2. Hvad betyder følgende sætning helt konkret? Tilsvarende har Swingouts ikke længere adgang til Swingshoes lokaler. Betyder det at bestyrelsen ikke mener, vi kan benytte Vesterbro Kulturhus lokaler eller smider I alle ekstratræningselever ud af SwingShoes?

Jeg er rystet over måden I har valgt at håndtere hele sagen på, men I har meget klart meldt jeres standpunkt ud. Det må jeg acceptere og jeg tilpasser ekstratræningens hjemmeside ved først givne lejlighed, så den ikke længere giver opfattelse af et samarbejde med SwingShoes.

Hilsen
Allan

Palle Bruun
til mig, ilse, Anders, Tina

Vis detaljer 13. jan. (3 dage siden)

Hej Allan.

Hvis du har søgt at få ekstratræningen ind i foreningen er det fuldkommen forbigået bestyrelsens opmærksomhed. Tværtimod har dine skriftlige henvendelser til os været så fjendtlige og ubehagelige at vi nærmest var chokerede. Som sagt må vi betragte Swingouts som en selvstændig forening når der er tale om egen hjemmeside, engagement af lærere mod betaling og stor markedsføring.

Med hensyn til lokaler betaler vi som sagt ikke noget efter 1. februar.
Med hensyn til eleverne, så er vores elever velkomne til at danse lige så meget de har lyst og i det regi de ønsker. Den slags blander vi os ikke i og vores ambition er at lave så mange gode arrangementer som muligt, men vi kan ikke have en forening i foreningen.
Det har vi sagt før, men du ønskede jo ikke at mødes med os!

PÃ¥ bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen
Palle Bruun

Allan Schmidt
til Palle, ilse, anders, Tina

Vis detaljer 13. jan. (3 dage siden)

Hej Palle,

se mine svar til dig nedenfor.

A

Den 13. jan. 2011 15.34 skrev Palle Bruun <palle.bruun@yahoo.dk>:

Hej Allan.

Hvis du har søgt at få ekstratræningen ind i foreningen er det fuldkommen forbigået bestyrelsens opmærksomhed.

du og Ilse kan tage et kig i de mails jeg sendte til jer efter vores snakke i midten af december, som var en kulmination af længere korrespondance. Der står (jeg har fremhævet de relevante linjer for nemheds skyld):

Forening i foreningen / ny forening / Ekstratræning
Jeg har ingen intentioner om at køre en forening i foreningen eller starte noget op selv. Det mener jeg også at jeg understregede i mine mails.
Der var et behov for ekstratræning. I første omgang hos mig selv, men det blev tydeligt at andre havde samme behov. Derfor satte jeg noget i værk.
Bestyrelsen har undervejs været bekendt med tiltaget for I betaler for vores lokaleleje og Anders har løbende rost tiltaget. Der har med andre ord været masser af muligheder for at spørge ind til formålet eller trække ekstratræningen tættere ind i foreningen, hvis det har været et ønske. Det sidste er stadigvæk en mulighed, så sig til, hvis det er noget I ønsker. Jeg har flere forslag til, hvordan det kan håndteres.

Der understreger jeg endnu en gang at vi ikke er en forening i foreningen, hvilket jeg har pointeret hele tiden.

Tværtimod har dine skriftlige henvendelser til os været så fjendtlige og ubehagelige at vi nærmest var chokerede.

Jeg startede med at fortælle dig, hvordan din kommunikation ofte forståes af både mig, Per og de lærere der stoppede. Alligevel stod jeg tit med præcis samme følelse om ubehag og vrede efter at have læst dine svar til mig.

Som sagt må vi betragte Swingouts som en selvstændig forening når der er tale om egen hjemmeside, engagement af lærere mod betaling og stor markedsføring.

En hjemmeside gør ikke en forening, Palle. swingouts.dk har dannet rammerne for planlægningen af ekstratræningen, andre arrangementer og vores video og billeder. Hjemmesiden gav os den fleksibilitet, vi ofte havde behov for, når ekstratræningen kom på plads i sidste øjeblik. Havde vi skulle igennem swingshoes.dk havde vi ikke haft samme muligheder for ikke at tale om det store træk på jeres ressourcer, når der var behov for at rette hjemmesiden eksempelvis fem gange indenfor en time.

Hvis der er nogen tvivl, så har jeg sendt en mail ud til alle på ekstratræningslisten, hvor jeg fortæller at vi stopper al aktivitet på swingouts.dk. Anders har hele tiden været på den liste, så han kan sende mailen videre, hvis det ikke allerede er sket.

Jeg indrømmer, at vi måske har overskredet en grænse med betaling af Per som hjælper. Det startede egentlig med at han tilbød at kigge forbi og hjælpe med. For at han ikke skulle gå helt forgæves samlede eleverne sammen og gav ham lidt for hans hjælp og alle var enige om at det ville vi gerne gøre igen for hans hjælp var virkelig god. Det startede betalingen til underviserne.

I kunne have fortalt os at det var et problem i stedet for at lægge det på som endnu en dråbe i bægret.

Jeg er ikke sikker på hvad du mener, når du siger stor markedsføring. Vi har fortalt om Ekstratræningen og sørget for at alle elever vidste hvad vi gjorde og hvornår vi gjorde det. I store træk det jeg flere gange har foreslået at bestyrelsen burde gøre med SwingShoes. Det virker. Ydermere er navnet SwingShoes plastret til over alt hvad vi har lavet, sendt og fortalt til folk, så reklame for Ekstratræning er reklame for SwingShoes. Jeg forstår reelt ikke problemet her.

Med hensyn til lokaler betaler vi som sagt ikke noget efter 1. februar.

Ærgeligt at I går imod vores aftale i stedet for at lade den køre færdig, når vi kun snakker to timer i februar. Det er jeres valg og jeg løfter selv udgiften.

Med hensyn til eleverne, så er vores elever velkomne til at danse lige så meget de har lyst og i det regi de ønsker. Den slags blander vi os ikke i og vores ambition er at lave så mange gode arrangementer som muligt, men vi kan ikke have en forening i foreningen.
Det har vi sagt før, men du ønskede jo ikke at mødes med os!

Jeg startede med at spørge om et møde med dig, men dengang sagde du nej. Derefter forsøgte jeg flere gange at få jer i tale, men alt skulle foregå over mail. Da I endelig var klar på et møde efter en lang mailkorrespondance, var min opfattelse at jeg skulle stå skoleret for mine tiltag og entusiasme og have besked om hvad der var sort og hvidt. Det fandt jeg ingen grund til, hvilket jeg også skrev til jer.

3.331 kommentarer

 1. [url=http://stromectol.sale/]purchase stromectol online[/url] [url=http://furosemide.email/]furosemide 3169[/url] [url=http://colchicine.live/]colchicine 0.6mg capsules india[/url] [url=http://buyviagra100withoutrx.monster/]cheap generic viagra from india[/url]

 2. [url=http://bestcialismedicationnoprescription.monster/]order tadalafil online canada[/url] [url=http://viagramtab.monster/]cheap generic viagra for sale[/url] [url=http://bestcialispillnorx.quest/]generic cialis soft tab[/url] [url=http://diflucana.online/]diflucan men[/url] [url=http://canadianpharmacy.email/]usa pharmacy online[/url]

 3. [url=https://genericviagra100mgwithoutrx.quest/]cheap sildenafil tablets 100mg[/url] [url=https://genericcialismedicinewithnoprescription.quest/]cialis brand online australia[/url] [url=https://buyviagratabletprescription.monster/]generic sildenafil 20 mg[/url] [url=https://onlineviagrapillwithnorx.monster/]purchase cheap viagra online[/url] [url=https://cialistabwithnorx.monster/]cheapest price for tadalafil[/url]

 4. I just wanted to compose a small note in order to say thanks to you for those pleasant hints you are sharing at this site. My incredibly long internet search has finally been rewarded with professional concept to share with my friends and classmates. I ‘d suppose that we readers are definitely endowed to be in a wonderful place with many awesome individuals with interesting strategies. I feel truly lucky to have discovered your entire site and look forward to so many more entertaining moments reading here. Thanks a lot again for all the details.

 5. [url=http://accutane.tech/]best accutane brand[/url] [url=http://bestcialis5mgonline.monster/]cialis singapore pharmacy[/url] [url=http://abilify.cfd/]buy abilify 5mg[/url] [url=http://tretinoin.business/]retin a 1 cream canada[/url] [url=http://ordercialis40mgwithnoprescription.monster/]tadalafil 5mg canada[/url] [url=http://amoxicillin.makeup/]amoxicillin 5000 mg[/url]

 6. Thank you for your whole efforts on this web page. My daughter takes pleasure in managing investigations and it’s really easy to understand why. All of us notice all concerning the powerful means you deliver vital ideas via this web site and as well as improve response from some other people on the concept plus our girl is certainly discovering a great deal. Have fun with the rest of the new year. You are always carrying out a dazzling job.

 7. [url=https://ordervaltrex.online/]valtrex 10mg[/url] [url=https://genericcialisbuyonline.quest/]buy cialis online with mastercard[/url] [url=https://genericcialis20online.quest/]tadalafil drug[/url] [url=https://tadalafil.ink/]cialis 10mg online canada[/url] [url=https://cheapviagrapillswithnoprescription.quest/]best viagra pills over the counter[/url]

 8. [url=https://albuterol.business/]ventolin inhaler no prescription[/url] [url=https://orderprednisone.online/]prednisone 5mg pack[/url] [url=https://viagraitab.monster/]online viagra tablets in india[/url] [url=https://abilify.cfd/]abilify 2.5[/url]

 9. [url=https://clomid.media/]how to purchase clomid[/url] [url=https://bestcialismedicationnoprescription.monster/]cialis online pharmacy paypal[/url] [url=https://metformin.media/]buy metformin 500mg[/url] [url=https://canadianpharmacy.email/]canadian pharmacy viagra 100mg[/url] [url=https://buyviagra150mg.monster/]buy sildenafil 50mg[/url] [url=https://modafinil.ink/]modafinil 2014[/url] [url=https://buycialis40mgtablets.quest/]how to get tadalafil[/url]

 10. I wish to express appreciation to the writer for rescuing me from this type of setting. Because of looking out throughout the world wide web and obtaining principles that were not powerful, I figured my life was done. Existing devoid of the answers to the issues you have sorted out by means of this website is a critical case, as well as those that might have negatively damaged my entire career if I had not encountered your blog post. Your primary training and kindness in handling all the things was very useful. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t discovered such a step like this. I am able to now look ahead to my future. Thanks a lot so much for this reliable and effective help. I will not think twice to endorse the blog to anyone who needs to have recommendations about this issue.

 11. [url=http://proscar.cfd/]generic propecia canada pharmacy[/url] [url=http://buyingviagratabs.quest/]sildenafil singapore[/url] [url=http://orderprednisolone.online/]where can i buy prednisolone uk[/url] [url=http://genericcialis20lowcost.quest/]order cialis cheap[/url]

 12. [url=https://bestcialis5mgonline.monster/]5mg cialis generic[/url] [url=https://genericcialisbuyonline.quest/]how much is cialis daily[/url] [url=https://viagraitab.monster/]viagra 100 cost[/url] [url=https://genericcialis10mgnoprescription.monster/]cialis 5mg canadian pharmacy[/url] [url=https://vardenafil.mom/]levitra price[/url] [url=https://cheapcialis20mgwithoutprescription.quest/]buy cialis 20mg[/url] [url=https://tadalafil.ink/]india pharmacy online tadalafil[/url]

 13. [url=https://amoxicillin.mom/]amoxicillin 875 price[/url] [url=https://accutane.tech/]buy accutane online no prescription[/url] [url=https://buyviagra100withoutrx.monster/]sildenafil prescription uk[/url]

 14. I would like to express some appreciation to you just for rescuing me from this particular instance. After looking through the search engines and getting recommendations which are not powerful, I was thinking my entire life was over. Being alive without the strategies to the problems you’ve fixed by way of the short post is a crucial case, and the kind which might have in a wrong way affected my entire career if I hadn’t come across your blog post. Your main mastery and kindness in maneuvering everything was priceless. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a point like this. I am able to at this time relish my future. Thank you very much for this professional and amazing guide. I will not be reluctant to recommend your blog to anybody who needs care on this problem.

 15. I enjoy you because of your own effort on this web site. Ellie takes pleasure in setting aside time for research and it’s really easy to see why. We hear all regarding the powerful ways you present advantageous steps through this web blog and even cause response from other ones on the area plus our daughter has been understanding so much. Take advantage of the rest of the year. You are always conducting a splendid job.

 16. I needed to write you this little note to help give thanks again for those wonderful strategies you have contributed at this time. This is certainly tremendously generous of people like you to provide freely just what most people would’ve sold as an electronic book to earn some profit for their own end, chiefly since you could possibly have done it if you desired. The techniques likewise served to provide a fantastic way to fully grasp that other people have the identical dream really like my very own to realize very much more on the subject of this condition. I think there are millions of more fun instances ahead for individuals who read your blog post.

 17. [url=https://amoxicillin.makeup/]augmentin 175 mg[/url] [url=https://colchicine.live/]colchicine 1 mg[/url] [url=https://bestcialistabletbuy.quest/]generic cialis otc[/url] [url=https://ordercialis40mgwithnoprescription.monster/]cialis coupon 5mg[/url] [url=https://furosemide.email/]furosemide tab 40mg[/url] [url=https://viagraftabs.quest/]80 mg sildenafil[/url] [url=https://bestcialis10norx.monster/]cialis daily cost canada[/url]

 18. [url=https://diflucana.online/]diflucan buy canada[/url] [url=https://buycialis40mgtablets.quest/]tadalafil 5mg tablets price[/url] [url=https://provigil.today/]buy provigil online no prescription[/url]

 19. [url=https://viagratabsshop.monster/]pharmacy viagra price[/url] [url=https://cialistabwithnorx.monster/]indian cialis[/url] [url=https://clomid.media/]clomid online uk[/url]

 20. I intended to create you this very little word so as to give thanks yet again over the wonderful thoughts you’ve shown in this article. It was so generous with people like you in giving extensively exactly what a few individuals could possibly have sold as an e-book to generate some cash on their own, precisely given that you might have tried it if you wanted. These principles in addition worked like the great way to fully grasp someone else have a similar dream much like my personal own to see lots more in terms of this issue. Certainly there are a lot more pleasurable periods ahead for many who browse through your website.

 21. college application essay help online
  [url=”https://customessaywwriting.com”]college application essay help online[/url]
  professional essay writing help

 22. [url=https://ciprotabs.online/]cipro 500 mg tablet price[/url] [url=https://tizanidine.digital/]tizanidine 2 mg tablet[/url] [url=https://diflucan.sbs/]diflucan cream india[/url] [url=https://budesonide.fun/]budesonide otc[/url] [url=https://cialisptabs.quest/]cialis generic pills[/url] [url=https://baclofen.business/]baclofen uk[/url] [url=https://seroquel.fun/]seroquel gel[/url] [url=https://buyacyclovir.store/]generic zovirax pills[/url]

 23. I have to voice my admiration for your generosity for those who actually need help with this important issue. Your very own dedication to getting the message throughout has been definitely functional and has usually allowed people like me to realize their targets. Your new informative useful information can mean a lot to me and still more to my mates. With thanks; from everyone of us.

 24. I simply had to appreciate you again. I am not sure the things I could possibly have made to happen without the actual thoughts shown by you on that situation. It truly was the frustrating setting in my circumstances, nevertheless finding out a well-written manner you resolved that forced me to weep over fulfillment. Now i’m thankful for your support and in addition hope you find out what a great job you’re carrying out educating men and women through the use of your site. I’m certain you haven’t met any of us.

 25. [url=http://furosemide.email/]lasix medicine[/url] [url=http://abilify.cfd/]abilify price generic[/url] [url=http://genericcialis20online.quest/]generic cialis[/url] [url=http://genericcialis20lowcost.quest/]otc cialis canada[/url] [url=http://amoxicillin.moscow/]augmentin 375mg tablets[/url] [url=http://ordervaltrex.online/]valtrex best price[/url] [url=http://stromectol.sale/]ivermectin 3mg dosage[/url]

 26. [url=https://vardenafil.mom/]levitra 500[/url] [url=https://genericviagra50noprescription.monster/]sildenafil online europe[/url] [url=https://onlinedrugstore.email/]canada pharmacy coupon[/url]

 27. I really wanted to compose a simple comment in order to appreciate you for some of the fabulous guidelines you are sharing at this site. My time-consuming internet lookup has finally been compensated with good details to talk about with my two friends. I would assert that many of us website visitors are undeniably blessed to be in a good network with so many perfect people with helpful ideas. I feel truly happy to have discovered your entire weblog and look forward to plenty of more cool minutes reading here. Thanks once again for all the details.

 28. [url=http://hydroxychloroquine.bid/]plaquenil 200mg[/url] [url=http://proscar.cfd/]proscar generic price[/url] [url=http://clomidtab.online/]how to buy clomid[/url]

 29. [url=http://viagratabsshop.monster/]viagra 50mg online in india[/url] [url=http://ordervardenafil.online/]purchase levitra[/url] [url=http://bestcialispillnorx.quest/]tadalafil 20 mg soft chewable tablets[/url]

 30. [url=https://trazodone.team/]buy trazodone 100mg[/url] [url=https://bestcialismedicationnoprescription.monster/]cialis online cost[/url] [url=https://bestcialispillnorx.quest/]purchase cialis from canada[/url]

 31. I would like to show thanks to you just for rescuing me from this scenario. Right after checking throughout the internet and getting concepts which are not pleasant, I thought my entire life was done. Living without the presence of answers to the problems you’ve resolved as a result of your main guide is a crucial case, and the kind which could have in a wrong way affected my entire career if I hadn’t come across your web blog. That skills and kindness in touching every item was useful. I’m not sure what I would have done if I had not come upon such a point like this. I can now look forward to my future. Thanks for your time so much for this impressive and amazing help. I won’t hesitate to refer your blog to any individual who requires recommendations about this matter.

 32. [url=https://femaleviagra.life/]200 viagra[/url] [url=https://biaxintab.online/]biaxin 500 mg coupon[/url] [url=https://gabapentin.click/]buy gabapentin 300mg uk[/url] [url=https://buyviagra150mg.monster/]female viagra pill for sale[/url] [url=https://viagraonlinetabsonlinepharmacy.monster/]viagra without a prescription[/url] [url=https://bestcialismedicationnoprescription.monster/]cialis chewable tablets[/url]

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.