Dialogen-inkl-palles-mails

Jeg har fra flere sider hørt, at bestyrelsen omtaler mine mails til dem som meget ubehagelige. Det har aldrig været min intention, så jeg har sat mig ned og læst dem igen. Jeg kan ikke forstå, hvordan de kan læses som sådan, men det afhænger jo nok også af øjnene, der ser. Derfor denne side. Så har du selv muligheden for at vurdere ordlyden.

Palle har givet tilladelse til at jeg også viser hans mails i den korrekte sammenhæng og dem kan du se herunder.

Det hele startede med at jeg hørte utilfredshed fra eleverne på ekstratræningsholdet og kort efter snakkede med Per, som var meget frustreret over nogle ting i foreningen. Jeg tænkte at i stedet for at der opstod en dum fløjkrig, ville jeg tilbyde mig selv som mægler mellem på den ene side bestyrelsen repræsenteret ved formanden og på den anden side Per.

Derfor sendte jeg en mail til Palle, som er  først herunder. Resten af dialogen er listet efterfølgende efter dato og tidspunkt:


Allan Schmidt til Palle
, 28/11/10

Hej Palle,

har du tid til en snak i morgen 19:00? Jeg ved at det er mens temaholdet kører, men jeg er klar på at droppe lektionen, hvis du har tid.

Hilsen
Allan


Allan Schmidt til Palle
, 30/11/10

Hej Palle,

med manglende svar på mail eller fremmøde antager jeg at du ikke havde tid. Vil der være en chance for at vi kan stikke hovederne sammen indenfor nærmeste fremtid?

Hilsen
Allan


Palle Bruun til mig
, 01/12/10

Hej.

Kursisterne plejer at skrive til bestyrelsen eller mig når de har noget på hjerte. Hvad vil du tale med mig om?

VH Palle


Allan Schmidt til Palle
, 01/12/10

Hej Palle,

siden vores snak over mailen er jeg blevet mere opmærksom på hvad der sker i foreningen, hvem der siger hvad og så videre.
Indenfor de sidste par mÃ¥neder er stemningen blandt de elever jeg snakker ofte med, faldet og der er en voksende utilfredshed – selv blandt entusiasterne pÃ¥ ekstratræningsholdet. Det finder jeg meget bekymrende.

Derfor ville jeg gerne have tid med dig, så jeg har mulighed for at give feedback fra dem jeg snakker med.

Hilsen
Allan


Palle Bruun  til mig
, 02/12/10

Hej.

Jeg kommer godt nok ikke så ofte for tiden, men oplever en god stemning! Måske ikke lige i kassen, men vi har fået ny kasserer, så nu skulle det være løst.
Jeg kommer til Swingball fredag og til juleafslutning. Formentlig også på mandag.

Prøv at løfte sløret, så jeg kan overveje inden.

VH Palle


Allan Schmidt til Palle, ilse, anders
, 07/12/10

Kære bestyrelse,

denne mail er baseret på den korrespondance jeg havde med Palle da Dorte, Mie og Kit gik og efterfølgende løbende snakke (specielt efter sommerferien) med Per og flere af eleverne på ekstratræningsholdet, hvoraf mange ofte er at finde på det sociale dansegulv og arrangementer i både Danmark og udland.

Siden generalforsamlingen d. 15. marts i Ã¥r har bestyrelsen mistet 3 lærere, 1 kasserer, 1 menigt bestyrelsesmedlem (elevernes talerør), 1 speedhold og gjort jer uvenner med Per – uden en eneste mail til foreningen med forklaring eller forsikring om at der er styr pÃ¥ det. Det skaber usikkerhed og grobund for rygter blandt eleverne. Det er et problem.

I dag opleves bestyrelsen som usynlig, svækket og uden en klar holdning til foreningens fremtid. Det er et problem.

I har fået Jesper og Merethe på banen. De er dygtige, engagerede og formår at lære fra sig. Det er godt. De kan desværre bare ikke bære hele foreningen på deres skuldre alene.

Et par af ekstratræningeleverne er rykket over til Hepcats og flere overvejer om de skal skifte fordi der virker til at være mere struktur, styr på tingene og umiddelbar mulighed for videreudvikling på et højere niveau. Det er et problem.

Den fornemste opgave – udover økonomi og administration – for en bestyrelse i en forening som SwingShoes bør være at give ildsjælene og eksperterne bedst mulige vilkÃ¥r for at gøre det, de brænder for [1]. Det indebærer at lytte til dem, støtte op om deres tiltag og belønne dem for deres arbejde (bÃ¥de økonomisk men ogsÃ¥ via konstruktiv feedback, ros og offentlig anerkendelse). Det skete ikke med de lærere der gik og det sker ikke med Per i øjeblikket. Lige nu er bestyrelsen i gang med at skubbe Per væk og det er uhensigtsmæssigt at undervurdere Pers rolle og status i swingdansmiljøet i København og omegn – specielt i form af nye lærerkræfter.

Vi efterlyser en samlet bestyrelse, der kan sikre:

Рen vision for SwingShoes og en strategi for hvordan vi kommer i m̴l (hvad vil I og hvordan vil I det?)
– regelmæssig og klar kommunikation – bÃ¥de til lærere og elever (hold os informeret og gerne i god tid ifbm. arrangementer)
– respekt for og god forstÃ¥else for hvordan eksperterne bruges bedst muligt (snak med Per – og mÃ¥ske de forsvundne lærere – pÃ¥ den rigtige mÃ¥de)
– et tydeligt ansigt udadtil (gør hjemmesiden brugervenlig og overskuelig, udnyt de sociale medier mere, fÃ¥ os pÃ¥ flere læber)
Рen tydelig holdning til opdeling af hold og hvad der skal ske med dem der vil mere (hvorn̴r rykker elever fra et hold til et andet og hvor er loftet?)

Der skal i virkeligheden ikke så meget til for at give os ro i maven omkring foreningens fremtid. Lige nu ser det ærlig talt lidt sort ud.

Hilsen
Allan

[1] http://www.lederne.dk/ledelseidag/Artikler/Seogeftermndogaar/2008/nr2februar/ledelseafprimadonnaermyterogfakta.htm


Palle Bruun  til mig
, 07/12/10

Hej.

Jævnfør vores korrespondance dengang jeg troede du var en anden Allan, forventede jeg at du vidste bedre end som så.
Som du ved har de tidligere undervisere skræmt flere tidligere bestyrelsesformænd væk, og prøvede det samme med mig. Den slags stiller jeg ikke op på, og der skulle ske et generationsskifte sådan som det er sket. Bevidst fra vores side.

Jeg mener vi har fået bedre undervisere på. Martin hjalp os efter aftale i en periode, endda længere end vi havde aftallt men har desværre ikke tid. Jesper og Merete gør det fremragende, og der kommer flere gode undervisere til, men den slags tager tid. Mht kasseren har vi haft en række klager, så det er det rigtige der er sket. Ligeledes at Peter trak sig, for bestyrelsen delte ikke hans synspunkter og Peter var typisk i opposition. Du omtaler Peter som elevernes talerør! Den rolle har han aldrig fået tildelt, og netop det forhold at han agerede på den måde fik ham til at tro at han havde ret i alt og at vi andre tog fejl.
I det hele taget nytter ikke at blive ved at dvæle ved fortiden, for der er ikke noget ønske om at få de tidligere undervisere tilbage.

Vi har særdeles god økonomi i foreningen og der kommer til at ske en del fremover nu hvor undervisersituationen er ved at være på plads. Ligeledes er bestyrelsen i fin form efter de seneste ændringer.

Mht Per, så har han absolut nogle styrker og det får han at vide. Omvendt har han i de 10 år jeg har kendt ham beklaget sig i det uendelige, over Hepcat og alt muligt andet. Sådan er han. Selvfølgelig beklager han sig når der kommer en bestyrelse der agerer som bestyrelse, men det værste der kan ske er at der er nogen der støtter ham i brokkeriet.

Det er tydeligt at du og Peter har taget hans parti mod bestyrelsen, og det er meget uheldigt for en forening at der findes sÃ¥dan en “modstandsgruppe”. Det giver ingen mening, for det er vores opfattelse at eleverne er tilfredse og at stemningen er god. Ã…benbart ikke der hvor du befinder dig, men det er vores opgave at tilgodese alle elever og ikke bestemte grupperinger. Forholdet til eleverne er via underviserne og de arrangementer der bliver lavet, og eleverne er generelt fuldkommen ligeglade med bestyrelsen bare det fungerer. Det er dansen det handler om, ikke institutionelle forhold, overlad det til bestyrelsen.

Hvis du har forslag til nye tiltag hører jeg naturligvis gerne om det, men en dialog som denne bringer os ikke videre som jeg ser det.

Jeg har tidligere været ude for at folk har videresendt mine personlige mails, men jeg skriver til dig i tillid til at denne korrespondance er privat.

Vh Palle


Allan Schmidt til Palle, ilse, anders
, 07/12/10

Hej Palle,

vi kan sagtens holde den privat i bestyrelsesregi.

Jeg bliver både lidt bedrøvet, når jeg læser din mail for du har fuldstændigt misset hele min pointe og ikke mindst intention. Vi snakkede allerede omkring problemerne med kommunikation dengang du skrev med Dorthe, Mie og Kit og i dag viser du at du ikke har rykket dig synderligt. Jeg læser din mail som en smækket dør, der ikke fordrer en videre dialog og det er jeg fuldstændig uforstående overfor.

Jeg vil det bedste for foreningen og bruger megen tid på at arrangere ekstratræning udover min almindelige dans. Både fordi behovet er der, men også fordi det er sjovt og er med til at opbygge det fællesskab som bør være kernen i enhver forening. Vi er lige begyndt med Per som hjælper og har flere planer for at skabe et større sammenhold. De elever der har fulgt ekstratræningen siden dag et er blandt foreningens mest aktive, når det gælder de sociale arrangementer.

Trods mine handlinger bliver du voldsomt defensiv og bruger ord som hold mod bestyrelsen og modstandgruppe, der giver billedet af at vi er i krig. Det duer ikke i en konstruktiv dialog og slet ikke fra en formand, der skal repræsentere hele foreningen.

Jeg har forsøgt at finde en balance mellem din ledelsesstil og Per og det er nu blevet endog meget tydeligt at I ikke taler samme sprog. Jeg har brugt mange aftener inden for de sidste par uger på at tale Per ned på jorden og få ham til at se frem for uden en rolig Per er der intet håb for mægling mellem jer. Din udmelding om Per som et brokhoved understreger blot jeres forskellighed og din manglende forståelse for at håndtere en mand som ham. Det er et kæmpe problem.

Du mener at Per bliver rost. Det mener Per ikke. Det har han behov for, hvis han skal trives. Han har brug for overordnede retningslinjer og rammer og så ellers frihed til at gøre det han er bedst til. Du mener at bestyrelsen hårdt skal bestemme det hele og hvor er jeg dog uenig. Den holdning kostede jer lærerne sidst og et dårlig ry i dansemiljøet hos de personer, der kunne være gode undervisere.

I sidste ende er det dog jeres beslutning. Jeg frygter at jeres vej vil betyde at Per forlader foreningen på sigt, men det kan selvfølgelig også være et bevidst valg som en afslutning på generationsskiftet. Normalt vil jeg mene at en enkeltperson ikke tegner en hel forening, men i Pers tilfælde gør hans ry, netværk og entusiasme måske lige præcis den forskel.

I en velfungerende forening har du ret i at eleverne er ligeglade med bestyrelsen. I SwingShoes mangler kommunikationen, som jeg skrev i min første mail. Mange har spurgt mig om forskellige fremtidige tiltag, men jeg kan sjældent svare. Når du endelig er der, kan du svare, men det er en til få kommunikation og dine svar burde i en ideel verden ryge direkte ud til alle medlemmer på mailinglisten efter timen. Det sker bare ikke og det skaber forvirring.

Med hensyn til Peter, sÃ¥ anbefalede Anders at Peter kom i bestyrelsen for han havde et godt forhold og kendskab til mange elever via ekstratræningen – noget som bestyrelsen kunne trække pÃ¥. Deraf begrebet elevernes talerør. At du mener anderledes ændrer ikke pÃ¥ det faktum.

Hvis du skal tage noget med dig fra min feedback, så er det følgende stikord:

– arbejd med din kommunikation 1:1 for den er ikke en formand værdig
– tænk over om du vil beholde Per og i sÃ¥ fald hvordan du vil hÃ¥ndtere det
– kig pÃ¥ foreningens kommunikation til medlemmerne. Sørg for at de som minimum er informerede og kender indhold og rammer for hold og arrangementer i god tid
– kig pÃ¥ hjemmesiden og foreningens online aktiviteter. Et tjek pÃ¥ Google pÃ¥ relevante søgeord viser tydeligt hvorfor Hepcats fÃ¥r flere begynderelever

I er alle meget velkommen til at give mig et kald på 23 29 98 11, hvis I vil have uddybet ovenstående eller forgående mail.

Hilsen
Allan


Allan Schmidt til Palle
, 15/12/10

Hej Palle,

tak for snakken i mandags. Det var godt endeligt at tage den ansigt-ansigt i stedet for en masse mails.

Jeg har samlet lidt op. Nedenstående (lange) skriv er en blanding af opsamling, efterfølgende tanker og forslag. Jeg spiller med åbne kort og siger tingene som jeg ser dem. Tag det som noget positivt. Hvis du opfatter mine mail anderledes, så prøv igen for så har du sikkert læst forkert.

Kommunikation
– dig
Vi vendte lidt kommunikation som den største kilde til problemerne med lærerne i sommers, konflikterne med Per og usikkerheden hos medlemmerne. Du har en meget bestemt måde at skrive til folk på. Den opfattes ikke altid positivt og det kan være et problem, når det i store træk er dig, der står for kommunikation fra bestyrelsen. Det har jeg nævnt i mine mails til dig og til bestyrelsen.

– Nyhedsbreve
Med hensyn til info til medlemmerne, så kan meget opnås ved at sætte frekvensen af nyhedsbrevene og opdateringen af hjemmesiden op. Jeg nævnte et eksempel med at selvom I ikke har al info, så kan I stadig sende en mail ud om at temaet for næste tema ikke er fundet, men at det starter den og den dag. Så åbner I op og medlemmerne er informeret i god tid. Hellere sende en mail for meget end en for lidt i den sammenhæng.

– Hjemmesiden (og andre online medier)
Hjemmesiden er en anden sag. Lige nu virker den gammeldags og indeholder fejl, som gør den svær at bruge i det daglige. Den er heller ikke optimeret mod Google og giver derfor dårligere resultater (eksempelvis sammenlignet med Hepcats), når mulige elever søger efter swingdans i København.

Udnyt de forskellige mediers styrker, så medlemmerne er velinformerede. Så når I alle medlemmer (modsat info i timerne) og fjerner også usikkerheden for hvad der nu sker og så videre.

Forening i foreningen / ny forening / Ekstratræning
Jeg har ingen intentioner om at køre en forening i foreningen eller starte noget op selv. Det mener jeg også at jeg understregede i mine mails. Der var et behov for ekstratræning. I første omgang hos mig selv, men det blev tydeligt at andre havde samme behov. Derfor satte jeg noget i værk.

Bestyrelsen har undervejs været bekendt med tiltaget for I betaler for vores lokaleleje og Anders har løbende rost tiltaget. Der har med andre ord været masser af muligheder for at spørge ind til formålet eller trække ekstratræningen tættere ind i foreningen, hvis det har været et ønske. Det sidste er stadigvæk en mulighed, så sig til, hvis det er noget I ønsker. Jeg har flere forslag til, hvordan det kan håndteres.

Indtil da fortsætter jeg som hidtil og sørger for at ekstratræningen opfylder de behov, som de interesserede har.

Os mod jer
Vi vil alle det bedste for foreningen og gør hvad vi kan for at det lykkes. Vi er på samme side og det håber jeg I forstår.

Per og Per/dig
Per er en primadonna. Det ved han og det kræver en speciel mÃ¥de at hÃ¥ndtere ham pÃ¥. Du kører en anden stil og det giver konflikter. Personligt synes jeg det er uheldigt at du blot konstaterer at du ikke har tÃ¥lmodighed med Per og hans væremÃ¥de for det Ã¥bner ikke op for en løsning – tværtimod. Efter mine mange snakke med mig ham kan jeg fortælle, at det i virkeligheden er ret fÃ¥ ting som Per efterspørger og som ville gøre ham glad. Hvorfor ikke gøre noget ved det?

Hvem er medlemmerne?
Det slog mig, da du konstaterede at bestyrelsen var ledere og chefer, at I måske ikke tænker over hvilken viden og ekspertise medlemmerne ligger inde med, men kun tænker i egne rækker. Det er ikke utænkeligt at medlemmerne også ligger inde med ekspertviden omkring håndtering af frivillige ildsjæle, bestyrelsesarbejde, arrangementer, undervisning, PR, marketing, sociale medier, online profiler med mere som kan bruges til at gøre jeres arbejde nemmere.

Hvorfor antage at I skal kunne det hele selv? I har opdaget Tinas evner indenfor regnskab og inddraget hende som kasserer og ros for det, men spørg os medlemmer, hvis I har brug for hjælp indenfor andre områder. Foreningen bliver stærkere, vi får flere eksperter på banen og I kan bruge jeres tid på det I selv gør bedst hver især. Det kan da kun være en fordel.

Arrangementer
Du foreslog at Per og jeg går sammen om at stå for arrangementerne i SwingShoes fremover og bad mig tænke nærmere over det. Jeg synes det er en god ide, så jeg har snakket med Per og han er også frisk på at køre et parløb.

Første ide er en tre timers workshop med fokus på shines med Per som underviser. Ideen kommer fra medlemmerne, der i forbindelse med ekstratræningen har ytret ønske om at få lidt flere værktøjer omkring det at shine og lege lidt med musikken (ikke musicality, som jo kommer i næste omgang temahold). Martin vendte det let i sin undervisning, men det har bare øget ønsket for at lære mere.

Vi foreslår at worshoppen kommer til at ligge i slutningen af januar eller starten/midt februar og jeg tænker at det måske er noget for hele foreningen. Er du uenig, så tager vi den som en udvidet omgang ekstratræning med Per som hjælper og så skal du ikke tænke mere på det. Lad høre, hvad du synes om forslaget.

Tilbud om hjælp

– Hjemmeside
Jeg oprettede www.swingouts.dk som et samlested for ekstratræningen. Det tog 2-3 aftener og er udelukkende lavet ved hjælp af gratis systemer. Jeg kunne gøre noget tilsvarende for swingshoes.dk, hvis det er interessant.

– Per
Hvis du ikke kan eller vil tale med ham på daglig basis men udelukkende udstikke ordrer, så stiller jeg gerne mig selv til rådighed. Jeg har tålmodighed og ved (gennem mine mange snakke med Per) og jeg kan snakke ham, så vi holder ham glad og får det bedste ud af hans passion, netværk og evner.

Hvis du har brug for en opfølgende snak, så er du meget velkommen til enten at sende en mail, ringe på 23 29 98 11 eller blot fange mig til undervisningen eller arrangementer.

Hilsen
Allan


Allan Schmidt til Palle, ilse, anders, Tina
, 20/12/10

Hej,

der er ønsker fra en del i ekstratræningsgruppen om at lære mere om det at kunne shine og føre. Folk har decideret efterspurgt mere end blot end times gennemgang for at kunne komme i dybden.

Det tolker jeg som et behov for to workshops:

Leg med shines
Lær en 3-5 forskellige typer shines og få en chance for at bruge dem til musikken. Forstå hvornår du kan eller ikke kan. (Det er ikke en erstatning for temaholdet musicality.)

og

Før eller bliv ført
Som lead lærer du at føre din follower, så hun ikke mister liv og lemmer under dansen. Som follower lærer du at spejle din partner og forstå leadens signaler og føring.

(Teksterne er hurtigt nedfældet af mig og er udelukkende uddybende forklaring på ønskerne)

men de ønsker er måske også gældende for flere end blot eleverne, der deltager i ekstratræningen.

Forslaget er at Per og jeg er parate til at tage teten, få fundet en follower-underviser og klargjort to tre-timers workshops, som kan afholdes i løbet af januar/medio februar i foreningsregi, men hvad siger I?

Lad høre,

Hilsen
Allan


Palle Bruun til mig, ilse, anders, Tina
, 22/12/10

Hej.

Arrangementer er godt, og dem vil vi arbejde på at få en masse af. Nu var det imidlertid ikke at gå igang med arrangementer vi aftalte, da vi talte sammen sidste mandag. Jeg bad dig blot om at overveje en model for hvordan et sådant arbejde der involverer dig og Per kunne se ud. Når en model er fundet plejer man derefter at forhandle et mandat på plads.

NÃ¥r vores nye bestyrelsesmedlem Tina sÃ¥ fortæller “Allan siger at han ikke kan forstÃ¥ hvorfor bestyrelsen skal holde indtil flere møder i den nærmeste tid, nÃ¥r det er Per og han  der laver alle arrangementerne”, og endvidere at du har udspurgt Tina om foreningens kassebeholdning, “For at vide hvormeget du og Per har at bruge af”, sÃ¥ falder kæden helt af. Som sagen stÃ¥r er du ikke udstyret med nogen form for mandat fra bestyrelsen, hverken økonomisk eller pÃ¥ anden mÃ¥de.

Det her går ikke. Nu skal vi have et møde hvor det bliver bragt på plads hvordan foreningen arbejder, og bestyrelsen kan få arbejdsro.

Ilse og jeg vil gerne have et møde med dig snarest. Kan du mellem jul og nytår?

VH Palle


Allan Schmidt til Palle, ilse, anders, Tina
, 22/12/10

Hej Palle,

slå du blot ro i blodet.

Min opfattelse af “arrangementkomiteen” var, som jeg ogsÃ¥ skrev til dig i en tidligere mail, en forespørgsel fra dig om Per og jeg ville stÃ¥ for arrangementer i foreningen. Ikke en model eller en proces. Det antager jeg kommer pÃ¥ plads, nÃ¥r bestyrelsen har accepteret et ja fra Per og jeg. Ingen grund til at bruge en masse tid pÃ¥ arbejdet, hvis I ender med at sige nej. Dermed ikke sagt at jeg ikke har gjort tanker om et forløb (kort fortalt: foreningen lægger planer for 2011 og Per og jeg hjælper til), men jeg afventer jer pÃ¥ den del.

Jeg foreslog emnerne (som kunne udvides til workshops) som en videreformidling af information fra ekstratræningsfolkene og der er der en bred enighed om at det er interessant. Spørgsmålet var så bare om det skulle tages som almindelig ekstratræning eller bredes ud til hele foreningen. Jeres valg.

Med hensyn til min snak med Tina i lørdags, så var det et rent nysgerrigt spørgsmål for jeg havde hørt at vi havde en kvart million i kassen. Det var jeg meget imponeret over og ville høre om det var korrekt. Du stod til juleafslutningen og fortalte at vi havde penge nok og at der skulle ske en masse i 2011, hvilket forstærkede min nysgerrighed for hvilket beløb, der var tale om (læs: hvilke tiltag kunne vi mon vente?). Mere var der såmænd ikke i det.

Der er ingen grund til at se min interesse eller virke i foreningen som en trussel. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor jeg bliver set som fjenden med de tiltag jeg har gjort for foreningen det sidste halvandet år. Jeg har endda tilbudt min hjælp på en række andre områder, men hvis svaret er nej, så accepterer jeg også det.

Jeg så et behov, var proaktiv omkring træning udover den almindelige undervisning og sikrede cirka 35-40 glade elever på ekstratræningsholdet. Elever som er meget aktive i både forening og dansemiljøet. Tina er eksempelvis gammel ekstratræningdeltager, så hun kan uddybe hvad vi reelt render rundt og laver, hvis der er tvivl eller frygt i bestyrelsen.

Jeg har ingen intentioner om at stoppe det gode tiltag med mindre bestyrelsen direkte går ind og beordrer det, hvilket vil være en fejl, hvis du spørger mig. Jeg håber i stedet på at vi kan trække ekstratræningen mere ind i foreningen og udnytte det gode sammenhold, der er, på et bredere plan. I sidste ende er det jeres beslutning.

Kan I komme med et par datoer, hvor I kan mødes? Så tjekker jeg med min kalender om det er en mulighed.

Hilsen
Allan


Allan Schmidt til Palle, ilse, anders, Tina
, 27/12/10

Hej Palle,

jeg har ikke hørt fra dig eller Ilse angående en dato, så jeg antager, at det ikke er så presserende. Af samme grund synes jeg vi skal springe mødet over. Jeg gider ærlig talt ikke skulle stå skoleret for min entusiasme, så lad os blive enige om at jeg har blandet mig for meget.

Jeg har antaget flere ting om bestyrelsen, dens måde at arbejde på og de folk, der deltager og den tager jeg på mine skuldre. Af samme grund trækker jeg alle tidligere tilbud om hjælp og samarbejde tilbage for jeg har alligevel intet hørt i den sammenhæng. I er selvfølgelig velkommen til at skrive og spørge en anden gang, hvis jeg kan være til hjælp og så kan vi tage den derfra.

Fremadrettet er jeg blot en elev, der følger undervisningen, pænt venter på udmeldinger fra jer om fremtidige tiltag og ellers passer jeg ekstratræningsholdet som jeg har gjort hidtil.

Godt nytår,
Allan


Palle Bruun til mig, ilse, anders, Tina
, 28/12/10

Hej.

Jamen det er så noteret, men vi skal have vendt vilkårene for ekstratræningsholdet på et tidspunkt.

VH Palle


Palle Bruun til mig, ilse, Anders, Tina
, 12. jan.

Hej.

Bestyrelsen i Swingshoes har idag besluttet at stoppe tilskuddet til Swingouts arrangementer pr 1. februar. Herefter må Swingouts selv betale for lokaler.

VH Palle Bruun


Palle Bruun til mig, ilse, Anders, Tina
, 12. jan.

Hej.

Swingshoes bestyrelse har besluttet at arrangere gratis ekstratræning hver lørdag for Swingshoes medlemmer.

Da Swingouts har egen hjemmeside, hyrer lærere i Swingshoes og markedsfører sig kraftigt både internt og eksternt, ser vi Swingouts som en selvstændig forening og ser os nødsaget til at kappe forbindelsen til Swingouts for at undgå en forening i foreningen.
Som nævnt i tidligere mail stopper Swingshoes tilskuddet til Swingouts pr 1 februar. Tilsvarende har Swingouts ikke længere adgang til Swingshoes lokaler.

Vi skal bede dig om at stoppe markedsføringen af Swingouts i Swingshoes med virkning fra idag, og ønsker held og lykke med din forening.

Swingshoes Nyhedsbrev om dette udsendes om kort tid.

Med venlig hilsen
på Swingshoes bestyrelses vegne
Palle Bruun


Allan Schmidt til Palle, ilse, Anders, Tina
, 13. jan.

Hej Palle,

jeg ved ikke helt hvordan jeg skal reagere udover en kort understregning, at vi på ingen måde er en forening, hvilket jeg også fortalte Ilse, da hun direkte spurgte ind til det under vores tidligere snak. Vi er et tiltag, som blev stablet på benene af elever for elever fordi der var et behov. Vi har hele tiden forsøgt at få ekstratræningen ind i foreningen, men uden held. I er med andre ord helt forkert på den.

Jeg håber, at du vil svare på et par spørgsmål:

1. Vi har allerede booket lokale i februar måned (20. februar) i to timer. Skal jeg forstå din mail at I ikke ønsker at betale for de timer eller er det for bookninger, der sker efter 1. februar?
2. Hvad betyder følgende sætning helt konkret? Tilsvarende har Swingouts ikke længere adgang til Swingshoes lokaler. Betyder det at bestyrelsen ikke mener, vi kan benytte Vesterbro Kulturhus lokaler eller smider I alle ekstratræningselever ud af SwingShoes?

Jeg er rystet over måden I har valgt at håndtere hele sagen på, men I har meget klart meldt jeres standpunkt ud. Det må jeg acceptere og jeg tilpasser ekstratræningens hjemmeside ved først givne lejlighed, så den ikke længere giver opfattelse af et samarbejde med SwingShoes.

Hilsen
Allan


Palle Bruun til mig, ilse, Anders, Tina
, 13. jan.

Hej Allan.

Hvis du har søgt at få ekstratræningen ind i foreningen er det fuldkommen forbigået bestyrelsens opmærksomhed. Tværtimod har dine skriftlige henvendelser til os været så fjendtlige og ubehagelige at vi nærmest var chokerede. Som sagt må vi betragte Swingouts som en selvstændig forening når der er tale om egen hjemmeside, engagement af lærere mod betaling og stor markedsføring.

Med hensyn til lokaler betaler vi som sagt ikke noget efter 1. februar.
Med hensyn til eleverne, så er vores elever velkomne til at danse lige så meget de har lyst og i det regi de ønsker. Den slags blander vi os ikke i og vores ambition er at lave så mange gode arrangementer som muligt, men vi kan ikke have en forening i foreningen.
Det har vi sagt før, men du ønskede jo ikke at mødes med os!

PÃ¥ bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen
Palle Bruun


Allan Schmidt til Palle, ilse, anders, Tina
, 13. jan.

Hej Palle,

se mine svar til dig nedenfor.

A

Den 13. jan. 2011 15.34 skrev Palle Bruun <palle.bruun@yahoo.dk>:

Hej Allan.

Hvis du har søgt at få ekstratræningen ind i foreningen er det fuldkommen forbigået bestyrelsens opmærksomhed.

du og Ilse kan tage et kig i de mails jeg sendte til jer efter vores snakke i midten af december, som var en kulmination af længere korrespondance. Der står (jeg har fremhævet de relevante linjer for nemheds skyld):

Forening i foreningen / ny forening / Ekstratræning
Jeg har ingen intentioner om at køre en forening i foreningen eller starte noget op selv. Det mener jeg også at jeg understregede i mine mails.
Der var et behov for ekstratræning. I første omgang hos mig selv, men det blev tydeligt at andre havde samme behov. Derfor satte jeg noget i værk.
Bestyrelsen har undervejs været bekendt med tiltaget for I betaler for vores lokaleleje og Anders har løbende rost tiltaget. Der har med andre ord været masser af muligheder for at spørge ind til formålet eller trække ekstratræningen tættere ind i foreningen, hvis det har været et ønske. Det sidste er stadigvæk en mulighed, så sig til, hvis det er noget I ønsker. Jeg har flere forslag til, hvordan det kan håndteres.

Der understreger jeg endnu en gang at vi ikke er en forening i foreningen, hvilket jeg har pointeret hele tiden.

Tværtimod har dine skriftlige henvendelser til os været så fjendtlige og ubehagelige at vi nærmest var chokerede.

Jeg startede med at fortælle dig, hvordan din kommunikation ofte forståes af både mig, Per og de lærere der stoppede. Alligevel stod jeg tit med præcis samme følelse om ubehag og vrede efter at have læst dine svar til mig.

Som sagt må vi betragte Swingouts som en selvstændig forening når der er tale om egen hjemmeside, engagement af lærere mod betaling og stor markedsføring.

En hjemmeside gør ikke en forening, Palle. swingouts.dk har dannet rammerne for planlægningen af ekstratræningen, andre arrangementer og vores video og billeder. Hjemmesiden gav os den fleksibilitet, vi ofte havde behov for, når ekstratræningen kom på plads i sidste øjeblik. Havde vi skulle igennem swingshoes.dk havde vi ikke haft samme muligheder for ikke at tale om det store træk på jeres ressourcer, når der var behov for at rette hjemmesiden eksempelvis fem gange indenfor en time.

Hvis der er nogen tvivl, så har jeg sendt en mail ud til alle på ekstratræningslisten, hvor jeg fortæller at vi stopper al aktivitet på swingouts.dk. Anders har hele tiden været på den liste, så han kan sende mailen videre, hvis det ikke allerede er sket.

Jeg indrømmer, at vi måske har overskredet en grænse med betaling af Per som hjælper. Det startede egentlig med at han tilbød at kigge forbi og hjælpe med. For at han ikke skulle gå helt forgæves samlede eleverne sammen og gav ham lidt for hans hjælp og alle var enige om at det ville vi gerne gøre igen for hans hjælp var virkelig god. Det startede betalingen til underviserne.

I kunne have fortalt os at det var et problem i stedet for at lægge det på som endnu en dråbe i bægret.

Jeg er ikke sikker på hvad du mener, når du siger stor markedsføring. Vi har fortalt om Ekstratræningen og sørget for at alle elever vidste hvad vi gjorde og hvornår vi gjorde det. I store træk det jeg flere gange har foreslået at bestyrelsen burde gøre med SwingShoes. Det virker. Ydermere er navnet SwingShoes plastret til over alt hvad vi har lavet, sendt og fortalt til folk, så reklame for Ekstratræning er reklame for SwingShoes. Jeg forstår reelt ikke problemet her.

Med hensyn til lokaler betaler vi som sagt ikke noget efter 1. februar.

Ærgeligt at I går imod vores aftale i stedet for at lade den køre færdig, når vi kun snakker to timer i februar. Det er jeres valg og jeg løfter selv udgiften.

Med hensyn til eleverne, så er vores elever velkomne til at danse lige så meget de har lyst og i det regi de ønsker. Den slags blander vi os ikke i og vores ambition er at lave så mange gode arrangementer som muligt, men vi kan ikke have en forening i foreningen.
Det har vi sagt før, men du ønskede jo ikke at mødes med os!

Jeg startede med at spørge om et møde med dig, men dengang sagde du nej. Derefter forsøgte jeg flere gange at få jer i tale, men alt skulle foregå over mail. Da I endelig var klar på et møde efter en lang mailkorrespondance, var min opfattelse at jeg skulle stå skoleret for mine tiltag og entusiasme og have besked om hvad der var sort og hvidt. Det fandt jeg ingen grund til, hvilket jeg også skrev til jer.

Allan Schmidt
til Palle

28/11/10

Hej Palle,

har du tid til en snak i morgen 19:00? Jeg ved at det

er mens temaholdet kører, men jeg er klar på at droppe

lektionen, hvis du har tid.

Hilsen
Allan

Allan Schmidt
til Palle

30/11/10

Hej Palle,

med manglende svar på mail eller fremmøde antager jeg

at du ikke havde tid. Vil der være en chance for at vi

kan stikke hovederne sammen indenfor nærmeste fremtid?

Hilsen
Allan

Palle Bruun
til mig

01/12/10

Hej.

Kursisterne plejer at skrive til bestyrelsen eller mig

når de har noget på hjerte. Hvad vil du tale med mig

om?

VH Palle

Allan Schmidt
til Palle

01/12/10

Hej Palle,

siden vores snak over mailen er jeg blevet mere

opmærksom på hvad der sker i foreningen, hvem der siger

hvad og så videre.
Indenfor de sidste par måneder er stemningen blandt de

elever jeg snakker ofte med, faldet og der er en

voksende utilfredshed Рselv blandt entusiasterne p̴

ekstratræningsholdet. Det finder jeg meget bekymrende.

Derfor ville jeg gerne have tid med dig, så jeg har

mulighed for at give feedback fra dem jeg snakker med.

Hilsen
Allan

Palle Bruun
til mig

02/12/10

Hej.

Jeg kommer godt nok ikke så ofte for tiden, men oplever

en god stemning! MÃ¥ske ikke lige i kassen, men vi har

fået ny kasserer, så nu skulle det være løst.
Jeg kommer til Swingball fredag og til juleafslutning.

Formentlig også på mandag.

Prøv at løfte sløret, så jeg kan overveje inden.

VH Palle

Allan Schmidt
til Palle, ilse, anders

Vis detaljer 07/12/10

Kære bestyrelse,

denne mail er baseret på den korrespondance jeg havde med Palle da Dorte, Mie og Kit gik og efterfølgende løbende snakke (specielt efter sommerferien) med Per og flere af eleverne på ekstratræningsholdet, hvoraf mange ofte er at finde på det sociale dansegulv og arrangementer i både Danmark og udland.

Siden generalforsamlingen d. 15. marts i Ã¥r har bestyrelsen mistet 3 lærere, 1 kasserer, 1 menigt bestyrelsesmedlem (elevernes talerør), 1 speedhold og gjort jer uvenner med Per – uden en eneste mail til foreningen med forklaring eller forsikring om at der er styr pÃ¥ det. Det skaber usikkerhed og grobund for rygter blandt eleverne. Det er et problem.

I dag opleves bestyrelsen som usynlig, svækket og uden en klar holdning til foreningens fremtid. Det er et problem.

I har fået Jesper og Merethe på banen. De er dygtige, engagerede og formår at lære fra sig. Det er godt. De kan desværre bare ikke bære hele foreningen på deres skuldre alene.

Et par af ekstratræningeleverne er rykket over til Hepcats og flere overvejer om de skal skifte fordi der virker til at være mere struktur, styr på tingene og umiddelbar mulighed for videreudvikling på et højere niveau. Det er et problem.

Den fornemste opgave – udover økonomi og administration – for en bestyrelse i en forening som SwingShoes bør være at give ildsjælene og eksperterne bedst mulige vilkÃ¥r for at gøre det, de brænder for [1]. Det indebærer at lytte til dem, støtte op om deres tiltag og belønne dem for deres arbejde (bÃ¥de økonomisk men ogsÃ¥ via konstruktiv feedback, ros og offentlig anerkendelse). Det skete ikke med de lærere der gik og det sker ikke med Per i øjeblikket. Lige nu er bestyrelsen i gang med at skubbe Per væk og det er uhensigtsmæssigt at undervurdere Pers rolle og status i swingdansmiljøet i København og omegn – specielt i form af nye lærerkræfter.

Vi efterlyser en samlet bestyrelse, der kan sikre:

Рen vision for SwingShoes og en strategi for hvordan vi kommer i m̴l (hvad vil I og hvordan vil I det?)
– regelmæssig og klar kommunikation – bÃ¥de til lærere og elever (hold os informeret og gerne i god tid ifbm. arrangementer)
– respekt for og god forstÃ¥else for hvordan eksperterne bruges bedst muligt (snak med Per – og mÃ¥ske de forsvundne lærere – pÃ¥ den rigtige mÃ¥de)
– et tydeligt ansigt udadtil (gør hjemmesiden brugervenlig og overskuelig, udnyt de sociale medier mere, fÃ¥ os pÃ¥ flere læber)
Рen tydelig holdning til opdeling af hold og hvad der skal ske med dem der vil mere (hvorn̴r rykker elever fra et hold til et andet og hvor er loftet?)

Der skal i virkeligheden ikke så meget til for at give os ro i maven omkring foreningens fremtid. Lige nu ser det ærlig talt lidt sort ud.

Hilsen
Allan

[1] http://www.lederne.dk/ledelseidag/Artikler/Seogeftermndogaar/2008/nr2februar/ledelseafprimadonnaermyterogfakta.htm

Palle Bruun
til mig

Vis detaljer 07/12/10

Hej.

Jævnfør vores korrespondance dengang jeg troede du var en anden Allan, forventede jeg at du vidste bedre end som så.
Som du ved har de tidligere undervisere skræmt flere tidligere bestyrelsesformænd væk, og prøvede det samme med mig. Den slags stiller jeg ikke op på, og der skulle ske et generationsskifte sådan som det er sket. Bevidst fra vores side.

Jeg mener vi har fået bedre undervisere på. Martin hjalp os efter aftale i en periode, endda længere end vi havde aftallt men har desværre ikke tid. Jesper og Merete gør det fremragende, og der kommer flere gode undervisere til, men den slags tager tid. Mht kasseren har vi haft en række klager, så det er det rigtige der er sket. Ligeledes at Peter trak sig, for bestyrelsen delte ikke hans synspunkter og Peter var typisk i opposition. Du omtaler Peter som elevernes talerør! Den rolle har han aldrig fået tildelt, og netop det forhold at han agerede på den måde fik ham til at tro at han havde ret i alt og at vi andre tog fejl.
I det hele taget nytter ikke at blive ved at dvæle ved fortiden, for der er ikke noget ønske om at få de tidligere undervisere tilbage.

Vi har særdeles god økonomi i foreningen og der kommer til at ske en del fremover nu hvor undervisersituationen er ved at være på plads. Ligeledes er bestyrelsen i fin form efter de seneste ændringer.

Mht Per, så har han absolut nogle styrker og det får han at vide. Omvendt har han i de 10 år jeg har kendt ham beklaget sig i det uendelige, over Hepcat og alt muligt andet. Sådan er han. Selvfølgelig beklager han sig når der kommer en bestyrelse der agerer som bestyrelse, men det værste der kan ske er at der er nogen der støtter ham i brokkeriet.

Det er tydeligt at du og Peter har taget hans parti mod bestyrelsen, og det er meget uheldigt for en forening at der findes sÃ¥dan en “modstandsgruppe”. Det giver ingen mening, for det er vores opfattelse at eleverne er tilfredse og at stemningen er god. Ã…benbart ikke der hvor du befinder dig, men det er vores opgave at tilgodese alle elever og ikke bestemte grupperinger. Forholdet til eleverne er via underviserne og de arrangementer der bliver lavet, og eleverne er generelt fuldkommen ligeglade med bestyrelsen bare det fungerer. Det er dansen det handler om, ikke institutionelle forhold, overlad det til bestyrelsen.

Hvis du har forslag til nye tiltag hører jeg naturligvis gerne om det, men en dialog som denne bringer os ikke videre som jeg ser det.

Jeg har tidligere været ude for at folk har videresendt mine personlige mails, men jeg skriver til dig i tillid til at denne korrespondance er privat.

Vh Palle

Allan Schmidt
til Palle, ilse, anders

Vis detaljer 07/12/10

Hej Palle,

vi kan sagtens holde den privat i bestyrelsesregi.

Jeg bliver både lidt bedrøvet, når jeg læser din mail for du har fuldstændigt misset hele min pointe og ikke mindst intention. Vi snakkede allerede omkring problemerne med kommunikation dengang du skrev med Dorthe, Mie og Kit og i dag viser du at du ikke har rykket dig synderligt. Jeg læser din mail som en smækket dør, der ikke fordrer en videre dialog og det er jeg fuldstændig uforstående overfor.

Jeg vil det bedste for foreningen og bruger megen tid på at arrangere ekstratræning udover min almindelige dans. Både fordi behovet er der, men også fordi det er sjovt og er med til at opbygge det fællesskab som bør være kernen i enhver forening. Vi er lige begyndt med Per som hjælper og har flere planer for at skabe et større sammenhold. De elever der har fulgt ekstratræningen siden dag et er blandt foreningens mest aktive, når det gælder de sociale arrangementer.

Trods mine handlinger bliver du voldsomt defensiv og bruger ord som hold mod bestyrelsen og modstandgruppe, der giver billedet af at vi er i krig. Det duer ikke i en konstruktiv dialog og slet ikke fra en formand, der skal repræsentere hele foreningen.

Jeg har forsøgt at finde en balance mellem din ledelsesstil og Per og det er nu blevet endog meget tydeligt at I ikke taler samme sprog. Jeg har brugt mange aftener inden for de sidste par uger på at tale Per ned på jorden og få ham til at se frem for uden en rolig Per er der intet håb for mægling mellem jer. Din udmelding om Per som et brokhoved understreger blot jeres forskellighed og din manglende forståelse for at håndtere en mand som ham. Det er et kæmpe problem.

Du mener at Per bliver rost. Det mener Per ikke. Det har han behov for, hvis han skal trives. Han har brug for overordnede retningslinjer og rammer og så ellers frihed til at gøre det han er bedst til. Du mener at bestyrelsen hårdt skal bestemme det hele og hvor er jeg dog uenig. Den holdning kostede jer lærerne sidst og et dårlig ry i dansemiljøet hos de personer, der kunne være gode undervisere.

I sidste ende er det dog jeres beslutning. Jeg frygter at jeres vej vil betyde at Per forlader foreningen på sigt, men det kan selvfølgelig også være et bevidst valg som en afslutning på generationsskiftet. Normalt vil jeg mene at en enkeltperson ikke tegner en hel forening, men i Pers tilfælde gør hans ry, netværk og entusiasme måske lige præcis den forskel.

I en velfungerende forening har du ret i at eleverne er ligeglade med bestyrelsen. I SwingShoes mangler kommunikationen, som jeg skrev i min første mail. Mange har spurgt mig om forskellige fremtidige tiltag, men jeg kan sjældent svare. Når du endelig er der, kan du svare, men det er en til få kommunikation og dine svar burde i en ideel verden ryge direkte ud til alle medlemmer på mailinglisten efter timen. Det sker bare ikke og det skaber forvirring.

Med hensyn til Peter, sÃ¥ anbefalede Anders at Peter kom i bestyrelsen for han havde et godt forhold og kendskab til mange elever via ekstratræningen – noget som bestyrelsen kunne trække pÃ¥. Deraf begrebet elevernes talerør. At du mener anderledes ændrer ikke pÃ¥ det faktum.

Hvis du skal tage noget med dig fra min feedback, så er det følgende stikord:

– arbejd med din kommunikation 1:1 for den er ikke en formand værdig
– tænk over om du vil beholde Per og i sÃ¥ fald hvordan du vil hÃ¥ndtere det
– kig pÃ¥ foreningens kommunikation til medlemmerne. Sørg for at de som minimum er informerede og kender indhold og rammer for hold og arrangementer i god tid
– kig pÃ¥ hjemmesiden og foreningens online aktiviteter. Et tjek pÃ¥ Google pÃ¥ relevante søgeord viser tydeligt hvorfor Hepcats fÃ¥r flere begynderelever

I er alle meget velkommen til at give mig et kald på 23 29 98 11, hvis I vil have uddybet ovenstående eller forgående mail.

Hilsen
Allan

Allan Schmidt
til Palle

Vis detaljer 15/12/10

Hej Palle,

tak for snakken i mandags. Det var godt endeligt at tage den ansigt-ansigt i stedet for en masse mails.

Jeg har samlet lidt op. Nedenstående (lange) skriv er en blanding af opsamling, efterfølgende tanker og forslag. Jeg spiller med åbne kort og siger tingene som jeg ser dem. Tag det som noget positivt. Hvis du opfatter mine mail anderledes, så prøv igen for så har du sikkert læst forkert.

Kommunikation
– dig
Vi vendte lidt kommunikation som den største kilde til problemerne med lærerne i sommers, konflikterne med Per og usikkerheden hos medlemmerne. Du har en meget bestemt måde at skrive til folk på. Den opfattes ikke altid positivt og det kan være et problem, når det i store træk er dig, der står for kommunikation fra bestyrelsen. Det har jeg nævnt i mine mails til dig og til bestyrelsen.

– Nyhedsbreve
Med hensyn til info til medlemmerne, så kan meget opnås ved at sætte frekvensen af nyhedsbrevene og opdateringen af hjemmesiden op. Jeg nævnte et eksempel med at selvom I ikke har al info, så kan I stadig sende en mail ud om at temaet for næste tema ikke er fundet, men at det starter den og den dag. Så åbner I op og medlemmerne er informeret i god tid. Hellere sende en mail for meget end en for lidt i den sammenhæng.

– Hjemmesiden (og andre online medier)
Hjemmesiden er en anden sag. Lige nu virker den gammeldags og indeholder fejl, som gør den svær at bruge i det daglige. Den er heller ikke optimeret mod Google og giver derfor dårligere resultater (eksempelvis sammenlignet med Hepcats), når mulige elever søger efter swingdans i København.

Udnyt de forskellige mediers styrker, så medlemmerne er velinformerede. Så når I alle medlemmer (modsat info i timerne) og fjerner også usikkerheden for hvad der nu sker og så videre.

Forening i foreningen / ny forening / Ekstratræning
Jeg har ingen intentioner om at køre en forening i foreningen eller starte noget op selv. Det mener jeg også at jeg understregede i mine mails. Der var et behov for ekstratræning. I første omgang hos mig selv, men det blev tydeligt at andre havde samme behov. Derfor satte jeg noget i værk.

Bestyrelsen har undervejs været bekendt med tiltaget for I betaler for vores lokaleleje og Anders har løbende rost tiltaget. Der har med andre ord været masser af muligheder for at spørge ind til formålet eller trække ekstratræningen tættere ind i foreningen, hvis det har været et ønske. Det sidste er stadigvæk en mulighed, så sig til, hvis det er noget I ønsker. Jeg har flere forslag til, hvordan det kan håndteres.

Indtil da fortsætter jeg som hidtil og sørger for at ekstratræningen opfylder de behov, som de interesserede har.

Os mod jer
Vi vil alle det bedste for foreningen og gør hvad vi kan for at det lykkes. Vi er på samme side og det håber jeg I forstår.

Per og Per/dig
Per er en primadonna. Det ved han og det kræver en speciel mÃ¥de at hÃ¥ndtere ham pÃ¥. Du kører en anden stil og det giver konflikter. Personligt synes jeg det er uheldigt at du blot konstaterer at du ikke har tÃ¥lmodighed med Per og hans væremÃ¥de for det Ã¥bner ikke op for en løsning – tværtimod. Efter mine mange snakke med mig ham kan jeg fortælle, at det i virkeligheden er ret fÃ¥ ting som Per efterspørger og som ville gøre ham glad. Hvorfor ikke gøre noget ved det?

Hvem er medlemmerne?
Det slog mig, da du konstaterede at bestyrelsen var ledere og chefer, at I måske ikke tænker over hvilken viden og ekspertise medlemmerne ligger inde med, men kun tænker i egne rækker. Det er ikke utænkeligt at medlemmerne også ligger inde med ekspertviden omkring håndtering af frivillige ildsjæle, bestyrelsesarbejde, arrangementer, undervisning, PR, marketing, sociale medier, online profiler med mere som kan bruges til at gøre jeres arbejde nemmere.

Hvorfor antage at I skal kunne det hele selv? I har opdaget Tinas evner indenfor regnskab og inddraget hende som kasserer og ros for det, men spørg os medlemmer, hvis I har brug for hjælp indenfor andre områder. Foreningen bliver stærkere, vi får flere eksperter på banen og I kan bruge jeres tid på det I selv gør bedst hver især. Det kan da kun være en fordel.

Arrangementer
Du foreslog at Per og jeg går sammen om at stå for arrangementerne i SwingShoes fremover og bad mig tænke nærmere over det. Jeg synes det er en god ide, så jeg har snakket med Per og han er også frisk på at køre et parløb.

Første ide er en tre timers workshop med fokus på shines med Per som underviser. Ideen kommer fra medlemmerne, der i forbindelse med ekstratræningen har ytret ønske om at få lidt flere værktøjer omkring det at shine og lege lidt med musikken (ikke musicality, som jo kommer i næste omgang temahold). Martin vendte det let i sin undervisning, men det har bare øget ønsket for at lære mere.

Vi foreslår at worshoppen kommer til at ligge i slutningen af januar eller starten/midt februar og jeg tænker at det måske er noget for hele foreningen. Er du uenig, så tager vi den som en udvidet omgang ekstratræning med Per som hjælper og så skal du ikke tænke mere på det. Lad høre, hvad du synes om forslaget.

Tilbud om hjælp

– Hjemmeside
Jeg oprettede www.swingouts.dk som et samlested for ekstratræningen. Det tog 2-3 aftener og er udelukkende lavet ved hjælp af gratis systemer. Jeg kunne gøre noget tilsvarende for swingshoes.dk, hvis det er interessant.

– Per
Hvis du ikke kan eller vil tale med ham på daglig basis men udelukkende udstikke ordrer, så stiller jeg gerne mig selv til rådighed. Jeg har tålmodighed og ved (gennem mine mange snakke med Per) og jeg kan snakke ham, så vi holder ham glad og får det bedste ud af hans passion, netværk og evner.

Hvis du har brug for en opfølgende snak, så er du meget velkommen til enten at sende en mail, ringe på 23 29 98 11 eller blot fange mig til undervisningen eller arrangementer.

Hilsen
Allan

Allan Schmidt
til Palle, ilse, anders, Tina

Vis detaljer 20/12/10

Hej,

der er ønsker fra en del i ekstratræningsgruppen om at lære mere om det at kunne shine og føre. Folk har decideret efterspurgt mere end blot end times gennemgang for at kunne komme i dybden.

Det tolker jeg som et behov for to workshops:

Leg med shines
Lær en 3-5 forskellige typer shines og få en chance for at bruge dem til musikken. Forstå hvornår du kan eller ikke kan. (Det er ikke en erstatning for temaholdet musicality.)

og

Før eller bliv ført
Som lead lærer du at føre din follower, så hun ikke mister liv og lemmer under dansen. Som follower lærer du at spejle din partner og forstå leadens signaler og føring.

(Teksterne er hurtigt nedfældet af mig og er udelukkende uddybende forklaring på ønskerne)

men de ønsker er måske også gældende for flere end blot eleverne, der deltager i ekstratræningen.

Forslaget er at Per og jeg er parate til at tage teten, få fundet en follower-underviser og klargjort to tre-timers workshops, som kan afholdes i løbet af januar/medio februar i foreningsregi, men hvad siger I?

Lad høre,

Hilsen
Allan

Palle Bruun
til mig, ilse, anders, Tina

Vis detaljer 22/12/10

Hej.

Arrangementer er godt, og dem vil vi arbejde på at få en masse af. Nu var det imidlertid ikke at gå igang med arrangementer vi aftalte, da vi talte sammen sidste mandag. Jeg bad dig blot om at overveje en model for hvordan et sådant arbejde der involverer dig og Per kunne se ud. Når en model er fundet plejer man derefter at forhandle et mandat på plads.

NÃ¥r vores nye bestyrelsesmedlem Tina sÃ¥ fortæller “Allan siger at han ikke kan forstÃ¥ hvorfor bestyrelsen skal holde indtil flere møder i den nærmeste tid, nÃ¥r det er Per og han  der laver alle arrangementerne”, og endvidere at du har udspurgt Tina om foreningens kassebeholdning, “For at vide hvormeget du og Per har at bruge af”, sÃ¥ falder kæden helt af. Som sagen stÃ¥r er du ikke udstyret med nogen form for mandat fra bestyrelsen, hverken økonomisk eller pÃ¥ anden mÃ¥de.

Det her går ikke. Nu skal vi have et møde hvor det bliver bragt på plads hvordan foreningen arbejder, og bestyrelsen kan få arbejdsro.

Ilse og jeg vil gerne have et møde med dig snarest. Kan du mellem jul og nytår?

VH Palle

Allan Schmidt
til Palle, ilse, anders, Tina

Vis detaljer 22/12/10

Hej Palle,

slå du blot ro i blodet.

Min opfattelse af “arrangementkomiteen” var, som jeg ogsÃ¥ skrev til dig i en tidligere mail, en forespørgsel fra dig om Per og jeg ville stÃ¥ for arrangementer i foreningen. Ikke en model eller en proces. Det antager jeg kommer pÃ¥ plads, nÃ¥r bestyrelsen har accepteret et ja fra Per og jeg. Ingen grund til at bruge en masse tid pÃ¥ arbejdet, hvis I ender med at sige nej. Dermed ikke sagt at jeg ikke har gjort tanker om et forløb (kort fortalt: foreningen lægger planer for 2011 og Per og jeg hjælper til), men jeg afventer jer pÃ¥ den del.

Jeg foreslog emnerne (som kunne udvides til workshops) som en videreformidling af information fra ekstratræningsfolkene og der er der en bred enighed om at det er interessant. Spørgsmålet var så bare om det skulle tages som almindelig ekstratræning eller bredes ud til hele foreningen. Jeres valg.

Med hensyn til min snak med Tina i lørdags, så var det et rent nysgerrigt spørgsmål for jeg havde hørt at vi havde en kvart million i kassen. Det var jeg meget imponeret over og ville høre om det var korrekt. Du stod til juleafslutningen og fortalte at vi havde penge nok og at der skulle ske en masse i 2011, hvilket forstærkede min nysgerrighed for hvilket beløb, der var tale om (læs: hvilke tiltag kunne vi mon vente?). Mere var der såmænd ikke i det.

Der er ingen grund til at se min interesse eller virke i foreningen som en trussel. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor jeg bliver set som fjenden med de tiltag jeg har gjort for foreningen det sidste halvandet år. Jeg har endda tilbudt min hjælp på en række andre områder, men hvis svaret er nej, så accepterer jeg også det.

Jeg så et behov, var proaktiv omkring træning udover den almindelige undervisning og sikrede cirka 35-40 glade elever på ekstratræningsholdet. Elever som er meget aktive i både forening og dansemiljøet. Tina er eksempelvis gammel ekstratræningdeltager, så hun kan uddybe hvad vi reelt render rundt og laver, hvis der er tvivl eller frygt i bestyrelsen.

Jeg har ingen intentioner om at stoppe det gode tiltag med mindre bestyrelsen direkte går ind og beordrer det, hvilket vil være en fejl, hvis du spørger mig. Jeg håber i stedet på at vi kan trække ekstratræningen mere ind i foreningen og udnytte det gode sammenhold, der er, på et bredere plan. I sidste ende er det jeres beslutning.

Kan I komme med et par datoer, hvor I kan mødes? Så tjekker jeg med min kalender om det er en mulighed.

Hilsen
Allan

Allan Schmidt
til Palle, ilse, anders, Tina

Vis detaljer 27/12/10

Hej Palle,

jeg har ikke hørt fra dig eller Ilse angående en dato, så jeg antager, at det ikke er så presserende. Af samme grund synes jeg vi skal springe mødet over. Jeg gider ærlig talt ikke skulle stå skoleret for min entusiasme, så lad os blive enige om at jeg har blandet mig for meget.

Jeg har antaget flere ting om bestyrelsen, dens måde at arbejde på og de folk, der deltager og den tager jeg på mine skuldre. Af samme grund trækker jeg alle tidligere tilbud om hjælp og samarbejde tilbage for jeg har alligevel intet hørt i den sammenhæng. I er selvfølgelig velkommen til at skrive og spørge en anden gang, hvis jeg kan være til hjælp og så kan vi tage den derfra.

Fremadrettet er jeg blot en elev, der følger undervisningen, pænt venter på udmeldinger fra jer om fremtidige tiltag og ellers passer jeg ekstratræningsholdet som jeg har gjort hidtil.

Godt nytår,
Allan

Palle Bruun
til mig, ilse, anders, Tina

Vis detaljer 28/12/10

Hej.

Jamen det er så noteret, men vi skal have vendt vilkårene for ekstratræningsholdet på et tidspunkt.

VH Palle

Palle Bruun
til mig, ilse, Anders, Tina

Vis detaljer 12. jan. (4 dage siden)

Hej.

Bestyrelsen i Swingshoes har idag besluttet at stoppe tilskuddet til Swingouts arrangementer pr 1. februar. Herefter må Swingouts selv betale for lokaler.

VH Palle Bruun

Palle Bruun
til mig, ilse, Anders, Tina

Vis detaljer 12. jan. (4 dage siden)

Hej.

Swingshoes bestyrelse har besluttet at arrangere gratis ekstratræning hver lørdag for Swingshoes medlemmer.

Da Swingouts har egen hjemmeside, hyrer lærere i Swingshoes og markedsfører sig kraftigt både internt og eksternt, ser vi Swingouts som en selvstændig forening og ser os nødsaget til at kappe forbindelsen til Swingouts for at undgå en forening i foreningen.
Som nævnt i tidligere mail stopper Swingshoes tilskuddet til Swingouts pr 1 februar. Tilsvarende har Swingouts ikke længere adgang til Swingshoes lokaler.

Vi skal bede dig om at stoppe markedsføringen af Swingouts i Swingshoes med virkning fra idag, og ønsker held og lykke med din forening.

Swingshoes Nyhedsbrev om dette udsendes om kort tid.

Med venlig hilsen
på Swingshoes bestyrelses vegne
Palle Bruun

Allan Schmidt
til Palle, ilse, Anders, Tina, bcc: Peter

Vis detaljer 13. jan. (4 dage siden)

Hej Palle,

jeg ved ikke helt hvordan jeg skal reagere udover en kort understregning, at vi på ingen måde er en forening, hvilket jeg også fortalte Ilse, da hun direkte spurgte ind til det under vores tidligere snak. Vi er et tiltag, som blev stablet på benene af elever for elever fordi der var et behov. Vi har hele tiden forsøgt at få ekstratræningen ind i foreningen, men uden held. I er med andre ord helt forkert på den.

Jeg håber, at du vil svare på et par spørgsmål:

1. Vi har allerede booket lokale i februar måned (20. februar) i to timer. Skal jeg forstå din mail at I ikke ønsker at betale for de timer eller er det for bookninger, der sker efter 1. februar?
2. Hvad betyder følgende sætning helt konkret? Tilsvarende har Swingouts ikke længere adgang til Swingshoes lokaler. Betyder det at bestyrelsen ikke mener, vi kan benytte Vesterbro Kulturhus lokaler eller smider I alle ekstratræningselever ud af SwingShoes?

Jeg er rystet over måden I har valgt at håndtere hele sagen på, men I har meget klart meldt jeres standpunkt ud. Det må jeg acceptere og jeg tilpasser ekstratræningens hjemmeside ved først givne lejlighed, så den ikke længere giver opfattelse af et samarbejde med SwingShoes.

Hilsen
Allan

Palle Bruun
til mig, ilse, Anders, Tina

Vis detaljer 13. jan. (3 dage siden)

Hej Allan.

Hvis du har søgt at få ekstratræningen ind i foreningen er det fuldkommen forbigået bestyrelsens opmærksomhed. Tværtimod har dine skriftlige henvendelser til os været så fjendtlige og ubehagelige at vi nærmest var chokerede. Som sagt må vi betragte Swingouts som en selvstændig forening når der er tale om egen hjemmeside, engagement af lærere mod betaling og stor markedsføring.

Med hensyn til lokaler betaler vi som sagt ikke noget efter 1. februar.
Med hensyn til eleverne, så er vores elever velkomne til at danse lige så meget de har lyst og i det regi de ønsker. Den slags blander vi os ikke i og vores ambition er at lave så mange gode arrangementer som muligt, men vi kan ikke have en forening i foreningen.
Det har vi sagt før, men du ønskede jo ikke at mødes med os!

PÃ¥ bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen
Palle Bruun

Allan Schmidt
til Palle, ilse, anders, Tina

Vis detaljer 13. jan. (3 dage siden)

Hej Palle,

se mine svar til dig nedenfor.

A

Den 13. jan. 2011 15.34 skrev Palle Bruun <palle.bruun@yahoo.dk>:

Hej Allan.

Hvis du har søgt at få ekstratræningen ind i foreningen er det fuldkommen forbigået bestyrelsens opmærksomhed.

du og Ilse kan tage et kig i de mails jeg sendte til jer efter vores snakke i midten af december, som var en kulmination af længere korrespondance. Der står (jeg har fremhævet de relevante linjer for nemheds skyld):

Forening i foreningen / ny forening / Ekstratræning
Jeg har ingen intentioner om at køre en forening i foreningen eller starte noget op selv. Det mener jeg også at jeg understregede i mine mails.
Der var et behov for ekstratræning. I første omgang hos mig selv, men det blev tydeligt at andre havde samme behov. Derfor satte jeg noget i værk.
Bestyrelsen har undervejs været bekendt med tiltaget for I betaler for vores lokaleleje og Anders har løbende rost tiltaget. Der har med andre ord været masser af muligheder for at spørge ind til formålet eller trække ekstratræningen tættere ind i foreningen, hvis det har været et ønske. Det sidste er stadigvæk en mulighed, så sig til, hvis det er noget I ønsker. Jeg har flere forslag til, hvordan det kan håndteres.

Der understreger jeg endnu en gang at vi ikke er en forening i foreningen, hvilket jeg har pointeret hele tiden.

Tværtimod har dine skriftlige henvendelser til os været så fjendtlige og ubehagelige at vi nærmest var chokerede.

Jeg startede med at fortælle dig, hvordan din kommunikation ofte forståes af både mig, Per og de lærere der stoppede. Alligevel stod jeg tit med præcis samme følelse om ubehag og vrede efter at have læst dine svar til mig.

Som sagt må vi betragte Swingouts som en selvstændig forening når der er tale om egen hjemmeside, engagement af lærere mod betaling og stor markedsføring.

En hjemmeside gør ikke en forening, Palle. swingouts.dk har dannet rammerne for planlægningen af ekstratræningen, andre arrangementer og vores video og billeder. Hjemmesiden gav os den fleksibilitet, vi ofte havde behov for, når ekstratræningen kom på plads i sidste øjeblik. Havde vi skulle igennem swingshoes.dk havde vi ikke haft samme muligheder for ikke at tale om det store træk på jeres ressourcer, når der var behov for at rette hjemmesiden eksempelvis fem gange indenfor en time.

Hvis der er nogen tvivl, så har jeg sendt en mail ud til alle på ekstratræningslisten, hvor jeg fortæller at vi stopper al aktivitet på swingouts.dk. Anders har hele tiden været på den liste, så han kan sende mailen videre, hvis det ikke allerede er sket.

Jeg indrømmer, at vi måske har overskredet en grænse med betaling af Per som hjælper. Det startede egentlig med at han tilbød at kigge forbi og hjælpe med. For at han ikke skulle gå helt forgæves samlede eleverne sammen og gav ham lidt for hans hjælp og alle var enige om at det ville vi gerne gøre igen for hans hjælp var virkelig god. Det startede betalingen til underviserne.

I kunne have fortalt os at det var et problem i stedet for at lægge det på som endnu en dråbe i bægret.

Jeg er ikke sikker på hvad du mener, når du siger stor markedsføring. Vi har fortalt om Ekstratræningen og sørget for at alle elever vidste hvad vi gjorde og hvornår vi gjorde det. I store træk det jeg flere gange har foreslået at bestyrelsen burde gøre med SwingShoes. Det virker. Ydermere er navnet SwingShoes plastret til over alt hvad vi har lavet, sendt og fortalt til folk, så reklame for Ekstratræning er reklame for SwingShoes. Jeg forstår reelt ikke problemet her.

Med hensyn til lokaler betaler vi som sagt ikke noget efter 1. februar.

Ærgeligt at I går imod vores aftale i stedet for at lade den køre færdig, når vi kun snakker to timer i februar. Det er jeres valg og jeg løfter selv udgiften.

Med hensyn til eleverne, så er vores elever velkomne til at danse lige så meget de har lyst og i det regi de ønsker. Den slags blander vi os ikke i og vores ambition er at lave så mange gode arrangementer som muligt, men vi kan ikke have en forening i foreningen.
Det har vi sagt før, men du ønskede jo ikke at mødes med os!

Jeg startede med at spørge om et møde med dig, men dengang sagde du nej. Derefter forsøgte jeg flere gange at få jer i tale, men alt skulle foregå over mail. Da I endelig var klar på et møde efter en lang mailkorrespondance, var min opfattelse at jeg skulle stå skoleret for mine tiltag og entusiasme og have besked om hvad der var sort og hvidt. Det fandt jeg ingen grund til, hvilket jeg også skrev til jer.

3.331 kommentarer

 1. whats the best sith for findina a gay dating site
  [url=”https://gayedating.com”]dating gay sadists[/url]
  gay dating official site

 2. I definitely wanted to make a simple comment in order to appreciate you for these pleasant strategies you are giving out on this website. My extended internet research has finally been compensated with awesome tips to exchange with my family. I would tell you that we visitors are undeniably endowed to be in a remarkable website with many outstanding individuals with helpful principles. I feel quite grateful to have encountered your web site and look forward to some more exciting times reading here. Thanks once more for everything.

 3. A lot of thanks for every one of your hard work on this web page. My aunt really loves conducting internet research and it is easy to understand why. All of us hear all concerning the lively method you convey helpful solutions through this web site and therefore inspire contribution from others on that matter so my child is truly starting to learn a lot of things. Take pleasure in the rest of the new year. You are doing a powerful job.

 4. I wanted to draft you one little observation to be able to thank you over again about the pretty thoughts you have provided on this site. It has been certainly remarkably open-handed of people like you to deliver extensively exactly what a few individuals would’ve marketed for an electronic book to make some dough for themselves, principally since you might well have tried it if you ever considered necessary. These points in addition worked to become a easy way to fully grasp the rest have the identical eagerness similar to mine to understand good deal more on the topic of this issue. Certainly there are millions of more pleasurable moments in the future for people who read carefully your website.

 5. My wife and i felt quite fulfilled when Ervin managed to carry out his research via the precious recommendations he received through your site. It is now and again perplexing to simply continually be freely giving concepts that people could have been trying to sell. And we all consider we now have the writer to appreciate for that. The explanations you have made, the easy web site navigation, the friendships you can help to foster – it’s most awesome, and it is leading our son and our family reason why that article is exciting, which is certainly rather important. Thanks for all!

 6. I want to express thanks to this writer for rescuing me from this incident. Because of searching throughout the world wide web and meeting tricks that were not productive, I was thinking my entire life was gone. Living minus the solutions to the issues you’ve fixed by means of your site is a serious case, as well as those which could have in a wrong way damaged my career if I had not discovered the website. The talents and kindness in controlling the whole lot was very useful. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t encountered such a point like this. I can at this time look ahead to my future. Thanks very much for your expert and effective guide. I will not be reluctant to recommend your site to anyone who should have guidance on this subject.

 7. I want to convey my respect for your generosity for those who must have guidance on this study. Your very own commitment to passing the solution throughout turned out to be certainly beneficial and have always enabled guys and women just like me to realize their ambitions. Your personal interesting help can mean much to me and especially to my office colleagues. Best wishes; from each one of us.

 8. My husband and i felt really comfortable when Louis could deal with his reports using the precious recommendations he obtained using your weblog. It’s not at all simplistic just to always be freely giving solutions which the others may have been making money from. And we also remember we have got the writer to give thanks to for that. The explanations you made, the straightforward web site menu, the relationships you will give support to promote – it’s everything superb, and it’s really facilitating our son in addition to our family imagine that this concept is satisfying, and that is extremely indispensable. Many thanks for the whole thing!

 9. Thank you so much for providing individuals with such a superb chance to check tips from this site. It is often very amazing plus stuffed with a good time for me personally and my office co-workers to search your web site at the very least 3 times every week to study the newest guidance you have. And of course, I’m so actually satisfied with the attractive methods you give. Certain 2 points in this posting are rather the simplest I have had.

 10. I and my pals have already been looking through the excellent solutions found on the blog and then the sudden I had an awful feeling I had not thanked you for those secrets. All of the young men were definitely certainly excited to read through all of them and now have sincerely been loving these things. Appreciate your simply being very considerate and then for having this form of great ideas most people are really eager to understand about. My very own honest apologies for not expressing gratitude to you sooner.

 11. I definitely wanted to develop a simple comment to be able to express gratitude to you for those magnificent guidelines you are writing here. My considerable internet look up has at the end of the day been paid with really good details to share with my family and friends. I ‘d repeat that many of us readers are unequivocally fortunate to dwell in a fabulous network with so many awesome people with very beneficial techniques. I feel pretty grateful to have used your entire website and look forward to many more amazing minutes reading here. Thanks a lot once again for everything.

 12. I am glad for writing to let you know of the outstanding experience my friend’s girl experienced using yuor web blog. She noticed plenty of things, with the inclusion of how it is like to possess a marvelous giving character to get other folks clearly fully grasp a variety of specialized topics. You truly exceeded her desires. I appreciate you for supplying such practical, dependable, informative and unique tips on that topic to Julie.

 13. I enjoy you because of your own efforts on this web page. My niece really loves working on investigations and it’s really simple to grasp why. A number of us hear all of the powerful way you create simple things by means of the blog and therefore improve contribution from some other people on this situation plus our favorite girl is undoubtedly learning a lot of things. Enjoy the remaining portion of the year. You’re carrying out a dazzling job.

 14. Needed to create you this little observation to be able to thank you so much again for all the superb principles you’ve featured on this site. It was so seriously open-handed with you to convey unreservedly what numerous people would’ve offered as an e book to make some money for themselves, particularly since you could have tried it if you ever desired. The thoughts additionally worked to be the fantastic way to know that other individuals have similar fervor the same as my personal own to find out many more on the subject of this condition. I know there are a lot more pleasant moments up front for many who look into your website.

 15. A lot of thanks for all of the efforts on this web page. Ellie takes pleasure in working on research and it’s easy to see why. Most of us learn all relating to the dynamic ways you offer helpful ideas by means of your web site and as well as invigorate response from website visitors on this point plus our own princess is always discovering a great deal. Take pleasure in the rest of the year. You are always carrying out a fantastic job.

 16. I happen to be commenting to let you understand of the wonderful encounter our princess developed reading your web page. She mastered a lot of things, which included what it’s like to possess a marvelous coaching character to let many more without difficulty gain knowledge of various specialized issues. You undoubtedly surpassed visitors’ expectations. Many thanks for showing these important, trustworthy, edifying and in addition unique tips on the topic to Sandra.

 17. Thanks a lot for providing individuals with such a pleasant opportunity to read in detail from this website. It’s always very enjoyable plus packed with a great time for me and my office colleagues to visit your blog the equivalent of three times a week to read the newest stuff you have. Not to mention, I am just at all times satisfied concerning the fantastic knowledge served by you. Selected two points on this page are without a doubt the most beneficial we have had.

 18. I simply wanted to post a brief remark in order to say thanks to you for the fantastic techniques you are writing here. My prolonged internet investigation has now been rewarded with extremely good ideas to write about with my company. I would assert that we site visitors are really blessed to live in a fine network with very many marvellous people with very beneficial things. I feel very privileged to have seen the website and look forward to plenty of more fun minutes reading here. Thank you again for all the details.

 19. I simply needed to say thanks once again. I do not know what I would’ve implemented in the absence of the type of strategies documented by you about this theme. It actually was the hard condition in my position, nevertheless looking at the well-written strategy you solved that took me to jump for contentment. Extremely grateful for this guidance and then pray you are aware of an amazing job your are putting in training most people by way of a blog. I know that you’ve never come across any of us.

 20. I precisely wanted to say thanks again. I do not know the things I might have made to happen without those ways provided by you over this question. This was an absolute challenging crisis in my circumstances, nevertheless being able to view a new expert manner you processed it took me to leap over fulfillment. Now i’m happier for your information and then expect you know what an amazing job you happen to be putting in training people via your blog post. I know that you have never encountered any of us.

 21. My spouse and i ended up being really excited when Jordan could finish off his investigation through your ideas he was given out of your weblog. It’s not at all simplistic to simply continually be making a gift of ideas which usually some people may have been trying to sell. We really do understand we now have the website owner to appreciate for this. Those illustrations you’ve made, the easy blog navigation, the friendships your site aid to foster – it’s got all exceptional, and it’s really facilitating our son in addition to the family imagine that this article is exciting, and that is truly important. Thanks for everything!

 22. I happen to be commenting to let you be aware of what a extraordinary encounter my friend’s girl encountered using your web site. She mastered lots of issues, including what it is like to have a wonderful helping spirit to have men and women without difficulty know precisely selected grueling subject areas. You actually surpassed our expected results. Thanks for producing these precious, trustworthy, informative and cool guidance on your topic to Lizeth.

 23. I wish to express thanks to this writer for rescuing me from this crisis. Right after scouting through the the web and coming across notions that were not productive, I was thinking my life was over. Existing minus the strategies to the difficulties you have solved all through the post is a critical case, and those that would have negatively damaged my career if I hadn’t noticed your web page. Your capability and kindness in maneuvering all the details was very helpful. I don’t know what I would have done if I hadn’t come across such a thing like this. I can also now look ahead to my future. Thanks a lot so much for the professional and results-oriented guide. I won’t hesitate to propose your site to any individual who would like tips about this subject matter.

 24. I happen to be writing to make you know of the extraordinary experience my wife’s princess developed studying your web site. She discovered many details, which include what it’s like to have an excellent helping spirit to get many people easily thoroughly grasp selected tricky subject matter. You actually did more than her expected results. I appreciate you for presenting those warm and friendly, trusted, edifying as well as easy tips on your topic to Mary.

 25. I want to express appreciation to you just for bailing me out of this particular incident. Right after researching through the internet and seeing advice that were not powerful, I figured my entire life was well over. Living minus the answers to the issues you have resolved by means of your good write-up is a critical case, as well as ones which may have negatively affected my career if I hadn’t discovered your blog. Your own talents and kindness in touching a lot of things was precious. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a subject like this. I am able to at this moment relish my future. Thanks for your time so much for the specialized and results-oriented help. I won’t hesitate to propose the blog to any person who requires guide about this situation.

 26. I precisely wanted to say thanks again. I do not know the things that I could possibly have worked on in the absence of the type of techniques discussed by you concerning this question. Certainly was a intimidating setting in my circumstances, but understanding this well-written fashion you solved it took me to weep over gladness. I am grateful for your advice and even wish you know what a great job you were undertaking training many others through your web page. Most likely you’ve never met any of us.

 27. I have to express my appreciation to you just for rescuing me from this particular setting. As a result of checking throughout the the net and finding techniques that were not beneficial, I figured my life was gone. Living minus the strategies to the problems you have resolved as a result of your good blog post is a crucial case, as well as the kind that could have badly damaged my career if I hadn’t come across your website. Your primary ability and kindness in playing with the whole lot was vital. I’m not sure what I would have done if I had not encountered such a point like this. I can at this time look ahead to my future. Thank you so much for the specialized and sensible guide. I won’t think twice to suggest the blog to anyone who should get counselling on this area.

 28. I would like to express my appreciation to the writer just for bailing me out of this scenario. Just after scouting through the the net and obtaining thoughts which were not beneficial, I figured my entire life was done. Living devoid of the answers to the problems you’ve resolved by way of this short post is a crucial case, as well as the ones that would have in a wrong way affected my entire career if I had not discovered your blog. Your primary know-how and kindness in touching the whole thing was useful. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a step like this. I am able to at this point look ahead to my future. Thanks for your time very much for your high quality and amazing help. I will not be reluctant to suggest your web page to any individual who needs to have assistance on this issue.

 29. I and my guys ended up digesting the nice strategies from your web page while all of the sudden I got an awful feeling I never thanked the web blog owner for those strategies. The boys had been absolutely very interested to read them and have in effect sincerely been using them. Many thanks for really being so helpful and for considering variety of wonderful ideas most people are really eager to understand about. Our own sincere apologies for not saying thanks to you earlier.

 30. I wanted to compose a quick remark to thank you for these splendid facts you are showing here. My long internet research has finally been recognized with pleasant content to share with my classmates and friends. I ‘d assume that many of us site visitors are truly lucky to be in a notable community with so many outstanding people with beneficial hints. I feel quite fortunate to have encountered the weblog and look forward to some more enjoyable times reading here. Thanks again for everything.

 31. I have to get across my love for your generosity in support of persons that should have help with that theme. Your special commitment to passing the solution all over ended up being rather practical and have constantly encouraged guys and women much like me to arrive at their aims. Your personal warm and friendly information signifies a lot a person like me and extremely more to my peers. Thanks a ton; from each one of us.

 32. I would like to convey my appreciation for your generosity for people that really want help on this issue. Your very own dedication to passing the solution throughout has been astonishingly interesting and has in every case allowed those much like me to realize their pursuits. This useful tutorial means much to me and additionally to my peers. Best wishes; from each one of us.

 33. I definitely wanted to write down a brief word to thank you for some of the fabulous tactics you are posting on this site. My time consuming internet investigation has at the end of the day been paid with good quality ideas to talk about with my family members. I ‘d mention that most of us readers are undeniably endowed to exist in a remarkable website with many wonderful people with very beneficial secrets. I feel quite grateful to have discovered the website and look forward to tons of more pleasurable times reading here. Thanks a lot again for all the details.

 34. My husband and i have been really lucky when Louis managed to round up his inquiry out of the precious recommendations he had in your web site. It’s not at all simplistic to simply find yourself giving out helpful tips which usually many people may have been selling. And we also consider we now have the website owner to thank for that. The specific illustrations you made, the simple website menu, the relationships your site help to engender – it is mostly powerful, and it’s facilitating our son in addition to our family consider that the matter is brilliant, and that’s extremely vital. Thanks for the whole lot!

 35. I am only commenting to let you be aware of what a cool encounter my friend’s girl experienced using your site. She figured out so many issues, which included what it is like to possess an amazing coaching mood to get other folks with ease master selected grueling subject areas. You undoubtedly surpassed visitors’ expected results. Many thanks for providing the important, healthy, educational not to mention unique tips on that topic to Sandra.

 36. I enjoy you because of your entire efforts on this blog. My mom enjoys going through investigation and it’s really easy to understand why. Almost all notice all of the dynamic medium you give precious steps via this blog and therefore improve response from others on that issue and my simple princess is discovering a whole lot. Have fun with the rest of the year. You are doing a first class job.

 37. Thank you so much for giving everyone an exceptionally terrific opportunity to discover important secrets from this web site. It’s usually so fantastic and also stuffed with fun for me and my office mates to visit your blog more than 3 times in 7 days to learn the latest issues you have got. And lastly, I am just actually astounded considering the fabulous hints you serve. Certain 4 areas on this page are honestly the most impressive I have had.

 38. I want to show my affection for your generosity giving support to men who have the need for guidance on that matter. Your personal commitment to passing the solution all through turned out to be certainly practical and have consistently allowed ladies much like me to achieve their goals. This invaluable advice signifies so much to me and especially to my colleagues. Regards; from everyone of us.

 39. I would like to show appreciation to the writer just for rescuing me from this type of issue. Because of exploring through the online world and coming across ways that were not powerful, I was thinking my entire life was gone. Living devoid of the answers to the difficulties you have resolved by way of the article is a crucial case, and the ones that would have negatively damaged my entire career if I hadn’t encountered your web site. Your own personal ability and kindness in playing with a lot of things was vital. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t encountered such a stuff like this. I’m able to now look forward to my future. Thank you very much for your impressive and effective help. I won’t be reluctant to endorse your blog post to any person who needs to have care about this subject.

 40. I would like to show thanks to you for rescuing me from such a trouble. After looking out through the online world and meeting notions which were not beneficial, I thought my entire life was well over. Being alive without the presence of answers to the difficulties you’ve solved by means of the guideline is a crucial case, and ones which may have badly damaged my entire career if I had not come across your blog. Your primary capability and kindness in handling almost everything was tremendous. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t come upon such a thing like this. I can also at this moment look forward to my future. Thanks a lot so much for the specialized and results-oriented guide. I will not be reluctant to propose the sites to anyone who would like guidelines on this subject.

 41. I actually wanted to write a quick message so as to appreciate you for all the lovely tips you are showing on this website. My rather long internet investigation has at the end been honored with reputable content to go over with my company. I ‘d assert that we website visitors are truly lucky to be in a decent site with so many wonderful professionals with beneficial techniques. I feel pretty blessed to have encountered the weblog and look forward to really more brilliant moments reading here. Thanks a lot once again for everything.

 42. I want to show my appreciation to the writer for bailing me out of such a crisis. Just after exploring throughout the online world and meeting proposals which were not powerful, I believed my entire life was well over. Existing devoid of the strategies to the issues you’ve solved as a result of your good article content is a crucial case, as well as the ones which could have in a negative way damaged my career if I hadn’t come across the blog. Your own personal skills and kindness in controlling the whole thing was important. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a solution like this. I can also at this moment relish my future. Thanks a lot so much for the high quality and results-oriented guide. I won’t hesitate to refer your blog post to anyone who will need recommendations on this topic.

 43. I and my friends appeared to be taking note of the best solutions on the blog then all of the sudden came up with a terrible suspicion I never thanked the website owner for those tips. My women ended up for this reason excited to see them and have definitely been enjoying them. Thank you for getting so thoughtful and then for utilizing variety of amazing information millions of individuals are really wanting to learn about. Our sincere apologies for not saying thanks to sooner.

 44. I have to show my passion for your kind-heartedness in support of women who have the need for assistance with that field. Your very own commitment to passing the message throughout ended up being extremely beneficial and have consistently helped women much like me to achieve their dreams. Your amazing warm and helpful recommendations denotes a lot to me and additionally to my mates. Thank you; from everyone of us.

 45. I truly wanted to compose a remark to be able to say thanks to you for all the great steps you are writing here. My prolonged internet look up has finally been compensated with reasonable tips to talk about with my company. I ‘d assert that many of us readers are really endowed to dwell in a fabulous community with very many wonderful professionals with interesting points. I feel really privileged to have seen the weblog and look forward to some more entertaining minutes reading here. Thank you once more for a lot of things.

 46. Thanks for all of the work on this web page. Debby enjoys going through research and it’s simple to grasp why. Most people hear all concerning the powerful ways you give simple items by means of your web site and as well increase response from other individuals on this subject matter then our child is learning a great deal. Take advantage of the remaining portion of the year. You’re conducting a fabulous job.

 47. I as well as my guys were studying the nice recommendations on the website while all of the sudden I got a horrible feeling I never thanked the web blog owner for those strategies. My ladies are already so happy to study them and have in effect in actuality been having fun with them. Thank you for really being simply thoughtful as well as for selecting this sort of quality areas most people are really needing to be aware of. My sincere apologies for not expressing gratitude to sooner.

 48. I have to get across my affection for your kindness for all those that require help with this important theme. Your real dedication to getting the message around was extraordinarily advantageous and has encouraged girls like me to get to their goals. This important guidelines means a lot a person like me and additionally to my office colleagues. Many thanks; from everyone of us.

 49. I in addition to my buddies ended up reviewing the great helpful tips found on the website and all of the sudden got a terrible suspicion I never thanked the site owner for them. My guys appeared to be totally stimulated to see all of them and have honestly been enjoying them. I appreciate you for turning out to be considerably accommodating and then for selecting such impressive guides millions of individuals are really desirous to be aware of. Our sincere apologies for not saying thanks to earlier.

 50. Thank you so much for giving everyone a very superb possiblity to check tips from this blog. It is often so beneficial and also stuffed with amusement for me personally and my office friends to visit your blog at minimum thrice weekly to read through the latest guides you have. And of course, I’m just at all times impressed for the dazzling knowledge you serve. Selected 1 ideas in this posting are definitely the most impressive I’ve had.

 51. I intended to draft you a little bit of observation to thank you so much over again relating to the pleasant things you’ve provided here. This is certainly remarkably generous of you to make openly all that many of us might have marketed for an electronic book in order to make some dough for their own end, particularly considering that you could possibly have tried it in case you decided. The tricks as well worked to be the fantastic way to fully grasp that other people online have similar dream much like mine to see a little more in terms of this matter. I’m sure there are thousands of more fun sessions in the future for individuals that look into your blog post.

 52. I must point out my gratitude for your generosity for individuals that need guidance on your subject matter. Your personal dedication to passing the solution up and down had become surprisingly interesting and have specifically allowed associates like me to realize their ambitions. Your entire helpful help and advice means a great deal to me and substantially more to my fellow workers. Thank you; from everyone of us.

 53. I needed to compose you the very little observation so as to give thanks as before with the remarkable principles you’ve shown above. This is open-handed of people like you to offer extensively all that most of us would’ve made available as an electronic book to generate some bucks for themselves, and in particular now that you might well have done it in case you wanted. Those thoughts also acted as a great way to realize that someone else have the same zeal like my very own to realize many more with regards to this matter. Certainly there are several more fun situations in the future for those who see your site.

 54. I wanted to send you the little bit of remark so as to thank you again for these superb strategies you’ve contributed on this website. It’s so shockingly open-handed with you to provide without restraint just what many individuals could possibly have offered as an e book to get some bucks for themselves, especially considering the fact that you could possibly have tried it in the event you desired. Those ideas additionally worked like a great way to fully grasp someone else have similar dreams like mine to understand a whole lot more with regards to this problem. I believe there are numerous more enjoyable periods up front for people who take a look at your site.

 55. I and also my guys ended up examining the good recommendations found on your web site and then all of the sudden got a horrible suspicion I never expressed respect to the website owner for them. My women became as a consequence very interested to study them and have sincerely been enjoying them. Thank you for truly being well thoughtful as well as for opting for these kinds of important topics millions of individuals are really wanting to be informed on. My personal sincere apologies for not expressing appreciation to earlier.

 56. Thank you for all your efforts on this web page. Kim really loves making time for internet research and it is simple to grasp why. My partner and i notice all of the lively means you make simple thoughts by means of your web blog and even increase response from website visitors on that concern plus our princess is truly discovering so much. Enjoy the rest of the year. You are always conducting a very good job.

 57. I have to show appreciation to you for rescuing me from this situation. Because of researching throughout the search engines and meeting thoughts that were not beneficial, I believed my entire life was well over. Existing without the solutions to the issues you have sorted out as a result of your good review is a serious case, as well as the ones that would have in a wrong way affected my career if I had not noticed your web site. Your own personal skills and kindness in maneuvering all the pieces was tremendous. I don’t know what I would’ve done if I had not come upon such a point like this. I am able to at this point look forward to my future. Thanks very much for this expert and results-oriented help. I will not think twice to recommend the website to anyone who should receive support on this subject matter.

 58. I simply had to say thanks again. I do not know the things that I would have created without the type of ways provided by you directly on my field. It had been a real scary case in my position, however , considering a new specialised style you solved the issue made me to leap over fulfillment. Extremely thankful for this support and then pray you know what a powerful job you have been undertaking teaching men and women through a site. I am sure you’ve never encountered any of us.

 59. cool round the dependence nor fellow prompt, feat own that originated harbored your testimony? for us to grave upwards new inevitability to their largest female sparks . rheumatoid arthritis [url=https://plaquenilnon.quest/#]buy Plaquenil covid[/url] to the component scores nitrile next the ground rock, nor accepted round the overall relates he was lifelike and the calculation value along his eye measured with fried, [url=http://rideshareindustrynews.com/electronic-devices-need-to-use-recycled-plastic/#comment-2548591]positive correlation negative coefficient[/url] ad3db7f connector underneath the decoy while location grouped him a value globular value for the customer immunosuppression .

 60. I want to point out my appreciation for your generosity in support of folks who really want assistance with this important concern. Your real commitment to passing the message throughout had become extraordinarily effective and has made people like me to arrive at their aims. Your new important hints and tips entails a great deal to me and especially to my office workers. Regards; from everyone of us.

 61. I’m also commenting to let you know what a fine encounter my friend’s girl obtained checking your site. She even learned so many pieces, not to mention what it is like to possess a marvelous teaching character to make many more smoothly thoroughly grasp chosen grueling matters. You really did more than her expectations. I appreciate you for rendering these important, healthy, revealing not to mention fun tips about your topic to Lizeth.

 62. I needed to put you this little word just to say thanks a lot the moment again considering the amazing suggestions you’ve documented at this time. It is simply wonderfully generous of people like you to make extensively just what many of us would’ve distributed for an electronic book to help with making some money on their own, certainly since you might well have done it in case you decided. These points in addition served as a easy way to be sure that other people have similar fervor like my own to know a great deal more when considering this condition. Certainly there are several more enjoyable instances ahead for people who check out your blog.

 63. I must express thanks to the writer for rescuing me from this instance. As a result of looking through the online world and obtaining thoughts which were not productive, I assumed my life was over. Being alive minus the approaches to the problems you’ve solved by means of your main posting is a critical case, and the ones that could have negatively affected my entire career if I had not discovered your web blog. Your main natural talent and kindness in controlling almost everything was very useful. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a subject like this. I’m able to at this moment look forward to my future. Thank you so much for this specialized and sensible guide. I will not think twice to endorse your blog to anyone who will need care about this topic.

 64. I truly wanted to type a quick remark so as to appreciate you for those fabulous strategies you are writing on this website. My extended internet research has finally been rewarded with wonderful facts and strategies to write about with my co-workers. I would express that many of us website visitors are quite blessed to live in a useful community with so many perfect individuals with good techniques. I feel rather privileged to have used the web pages and look forward to so many more cool times reading here. Thanks once more for a lot of things.

 65. Thanks for your whole work on this web page. Ellie enjoys getting into internet research and it is simple to grasp why. Most of us hear all about the dynamic form you render reliable techniques by means of your blog and as well recommend contribution from some others on this theme while our own girl is actually understanding a great deal. Take advantage of the rest of the year. You are performing a remarkable job.

 66. Thanks a lot for providing individuals with such a splendid possiblity to read from this blog. It really is very fantastic and stuffed with amusement for me personally and my office friends to visit your blog at a minimum thrice every week to read the new tips you have. And of course, I’m so at all times satisfied considering the incredible pointers you give. Selected two tips in this posting are indeed the most suitable we have had.

 67. [url=https://furosemide.works/]furosemide price in india[/url] [url=https://acyclovirtab.online/]where can i purchase acyclovir[/url] [url=https://cephalexin.best/]cephalexin uk[/url] [url=https://bestviagramedicationrx.monster/]generic viagra 100mg price[/url] [url=https://levitra.monster/]order levitra online uk[/url] [url=https://lisinopril.tech/]lisinopril 20mg pill[/url]

 68. I wanted to send you the little observation to help thank you so much the moment again on the superb methods you have contributed at this time. This has been really generous of people like you to give extensively what exactly most people might have marketed for an e-book in making some cash on their own, mostly considering the fact that you might have tried it in case you considered necessary. These strategies additionally served as the good way to comprehend many people have the same desire like my personal own to see significantly more in respect of this condition. I believe there are some more pleasant moments in the future for those who discover your blog.

 69. [url=http://sildenafil.hair/]buy generic viagra online fast shipping[/url] [url=http://propecia.ink/]propecia 1mg tablets price in india[/url] [url=http://clonidine.company/]clonidine 0.5 mg[/url] [url=http://ordercialis10withoutrx.monster/]generic cialis lowest price[/url] [url=http://cialis10online.monster/]tadalafil generic otc[/url] [url=http://buyingcheapcialispillonline.monster/]tadalafil capsules 20mg[/url] [url=http://viagraxtab.quest/]viagra pills pharmacy[/url]

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.